Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 2021 20202019
2018
2017
2016
Aktiebolag 21706
20020
18100 14700 13848
13584
Andelslag 78
92
142 178 169
214
Bostadsaktiebolag 981
929
1060 1128 1182
1151
Bostadsrättsförening
0
0
0
0
1
0
Enskild näringsidkare
17165
16484
17581
18850
17838
14527
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering
0
0
0
0
1
0
Filial till utländsk näringsidkare
81
88
105
130
128
112
Försäkringsaktiebolag 0
1
0
0
0
0
Ideell förening
105
2249
48
30
42
Kommanditbolag
254
254
424
502
559
610
Publikt aktiebolag
3
2
3
1
4
6
Statens affärsverk 1
Stiftelse
4
31
2
51
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
419
380
429
0
0
0
Ömsesidigt försäkringsbolag
0
1
0
0
0
0
Öppet bolag
212
176
319
397
451
509
Sammanlagt
41009
38452
38213
35936
34216
30756
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2022