Gå direkt till innehållet
Meny

Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 2022 2021 2020 2019
2018
Aktiebolag 19497
21706
20020
18100 14700
Andelslag 48
78
92
142 178
Bostadsaktiebolag 995
981
929
1060 1128
Enskild näringsidkare
16734
17165
16484
17581
18850
Filial till utländsk näringsidkare
89
81
88
105
130
Försäkringsaktiebolag 0
0
1
0
0
Ideell förening
45 105
22 49
48
Kommanditbolag
191
254
254
424
502
Publikt aktiebolag
3 3
2
3
1
Statens affärsverk 0
1 0
0
0
Stiftelse
2
4
3 1
2
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
401
419
380
429
0
Ömsesidigt försäkringsbolag
0
0
1
0
0
Öppet bolag
162
212
176
319
397
Sammanlagt
38167
41009
38452
38213
35936
Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2023