Anmälning av fusion av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan fusioneras med ett annat bostadsaktiebolag eller ett annat aktiebolag.

Fusion av bostadsaktiebolag regleras i 19 kap. i den nya lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Proceduren för fusion av bostadsaktiebolag vid handelsregistret är likadan som för aktiebolag. Bostadsaktiebolag använder också i tilläpliga delar samma pappersblanketter för anmälan som aktiebolag. Läs mer om handelsregisterförfarandet för fusion av aktiebolag.

Bostadsaktiebolag som uppstår vid fusion måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av fusion har registrerats. Anmälan är gratis. Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2021