Anmälning av fusion av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan fusioneras med ett annat bostadsaktiebolag eller ett annat aktiebolag.

Fusion av bostadsaktiebolag regleras i 19 kap. i den nya lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Proceduren för fusion av bostadsaktiebolag vid handelsregistret är likadan som för aktiebolag. Bostadsaktiebolag använder också i tilläpliga delar samma pappersblanketter för anmälan som aktiebolag. Läs mer om handelsregisterförfarandet för fusion av aktiebolag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.10.2019