Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälning av fusion av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan fusioneras med ett annat bostadsaktiebolag eller ett annat aktiebolag.

Fusion av bostadsaktiebolag regleras i 19 kap. i den nya lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i 19 kap. i lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik
Proceduren i fråga om anmälning till handelsregistret är likadan som för aktiebolag. Observera dock att bostadsaktiebolag inte kan lämna in anmälan på webblankett. Gå till anvisningen: Aktiebolag – anmälan om fusion.

Bostadsaktiebolag som uppstår vid fusion måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av fusion har registrerats. Anmälan är gratis. Gå till anvisningen: Bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.09.2022