Gå direkt till innehållet
Valikko

Öppet bolag och kommanditbolag: verkställande direktör

Öppna bolag eller kommanditbolag kan ha en verkställande direktör. Om bolagsmännen väljer en verkställande direktör, behöver valet inte tas med i bolagsavtalet.

När valet av verkställande direktör har genomförts anmäl den utvalde utan dröjsmål till handelsregistret.

Hur anmäler jag verkställande direktören på nätet?

Lämna in din anmälan på nätet i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att lämna in en e-anmälan behöver du en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga en redogörelse för valet av verkställande direktör.

Obs. Bifoga inga handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vem lämnar in e-anmälan?

För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen anmälan, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om verkställande direktör på nätet kostar 40 euro. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Gå till ytj.fi för att lämna in en e-anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Fyll i blankett Y5 och personuppgiftsblanketten.

Obs. Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i person-beteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Läs först anvisningarna för att fylla i Y5.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y5 och personuppgiftsblanketten.Öppnas i en ny flik

Vem undertecknar blankett Y5?

För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen Y5-blanketten, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att underteckna Y5-blanketten. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar:

kvitto på betald behandlingsavgift
redogörelse för valet av verkställande direktör.

Obs. Bifoga inga handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Om du anmäler verkställande direktören och prokurister utan ändring av bolagsavtalet är behandlingsavgiften 40 euro / ärende + 55 euro / anmälan.

Exempel 1
Du anmäler verkställande direktören: behandlingsavgiften är 95 euro.

Exempel 2
Du anmäler verkställande direktören och prokurister: behandlingsavgiften är 135 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2019