Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan när dödsbo avstår från bolagsandel i öppet bolag eller kommanditbolag

Om ett oskiftat dödsbo avstår från sin bolagsandel utan att bli bolagsman och bolagets bolagsavtal har ändrats till denna del, lämna in en anmälan om ändring av bolagsavtalet till handelsregistret.

Bifoga till anmälan en redogörelse som en delägare i den avlidne bolagsmannens dödsbo har undertecknat och som anger att dödsboet avstår från bolagsandelen. Ange i anslutning till underteckningen att undertecknaren är delägare i bolagsmannens dödsbo.

Läs närmare anvisningar för ändring av bolagsavtalet i öppet bolag eller kommanditbolag.


Utskriftsversion Uppdaterad 23.05.2019