Gå direkt till innehållet
Meny

Behöver du ett handelsregisterutdrag på engelska?

Du kan också köpa ett översatt utdrag om handelsregisteruppgifterna på engelska. Dessutom är det möjligt att köpa ett översatt utdrag om ett finskspråkigt företag på svenska eller om ett svenskspråkigt företag på finska.

Du kan beställa ett översatt utdrag för följande företagsformer:

 • aktiebolag, publikt aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • öppet bolag, kommanditbolag
 • enskild näringsidkare
 • filial till utländsk näringsidkare.

Översatt utdrag från informationstjänsten Virre

Du kan köpa ett elektroniskt översatt utdrag om företaget på engelska via företagssökningen i informationstjänsten Virre. Du kan söka uppgifterna på företagets namn eller FO-nummer. Se företagets grunduppgifter avgiftsfritt genom att klicka på företagets namn i sökresultatet. Köpa det elektroniska översatta utdraget (eng) genom ikonen i sidans högra kant.

Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Apostille

Om du behöver ett Apostille-intyg för det översatta utdraget av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, måste du välja det utdrag som levereras per post och är undertecknat och stämplat. Du kan köpa utdraget via informationstjänsten Virre. När du lämnar in dina adressuppgifter kan du anmäla att du behöver ett undertecknat och stämplat utdrag. Du kan också beställa ett översatt utdrag på beställningsblankett och be i fältet för tilläggsuppgifter att underteckna och stämpla utdraget.

Gå till beställningsblanketten.Öppnas i en ny flik

Utdragets innehåll

Utdragen översätts automatiskt, och därför motsvarar innehållet inte fullständigt det ursprungliga utdraget.

Ett översatt utdrag för ett aktiebolag vanligen innehåller följande uppgifter:

 • företagets firma, eventuella parallell- och bifirmor, FO-nummer, registreringsdag, företagsform, hemort, adress- och kontaktuppgifter
 • aktiekapital
 • räkenskapsperiod och bokslutets registreringstidpunkt
 • bolagets lagbestämda företrädande och företrädande bundet till ställning
 • ansvarspersonernas roller, namn, samt hur de berättigade och prokuristerna företräder bolaget
 • företagets namnhistoria

Det översatta utdraget innehåller inte uppgift om företagets verksamhetsområde, eftersom det inte kan översättas automatiskt.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.01.2021