Gå direkt till innehållet
Meny

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Vissa företag och sammanslutningar lämnar inte in anmälan.

Obs! Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

Företaget lämnar in anmälan om förmånstagare Bolaget lämnar in anmälan
endast om förmånstagaren inte är bolagsman
Företaget eller sammanslutningen
lämnar inte in anmälan
aktiebolag öppet bolag börsbolag
publikt aktiebolag kommanditbolag enskild näringsidkare (företagare med firma)
andelslag bostadsaktiebolag
ömsesidigt försäkringsbolag ömsesidigt fastighetsaktiebolag
publikt ömsesidigt försäkringsbolag förening
sparbank stiftelse
andelsbank religionssamfund
bostadsrättsförening filial
försäkringsförening
försäkringsaktiebolag
publikt försäkringsaktiebolag
europabolag
europeisk ekonomisk intressegruppering
hypoteksförening

En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Börsbolag och enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämnar inte in någon anmälan.

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan. Läs mer om registrering av företagsformen ömsesidigt fastighetsaktiebolag.


Gå till anvisningen: Hur lämnar jag in en anmälan?

Lämna din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2020