Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain kaupparekisterissä

Yritysmuoto 2019
2018 2017 2016 2015
Asunto-osakeyhtiö 1060
1128
1182
1151
869
Asumisoikeusyhdistys
0
0
1
0
1
Avoin yhtiö
319
397
451
509
550
Aatteellinen yhdistys
49 48
30
42
27
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 0 0
1
0
0
Julkinen osakeyhtiö
3 1
4
6
1
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 429
Keskinäinen vakuutusyhtiö 0 0
0
0
0
Kommandiittiyhtiö 424 502
559
610
673
Osakeyhtiö 18100 14700
13848
13584
12624
Osuuskunta 142
178
169
214
230
Säätiö 1
2
5
1
2
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 105 130
128
112
101
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 17581 18850
17838
14527
13671
Yhteensä 38213 35936
34216
30756
28749
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2020