Sökning av kungörelser

Sökning av kungörelser är gratis. I sökresultatet ser du bland annat typen av och tidpunkten för registrering och det registrerade ärendet (till exempel styrelse, hemort eller ökning av aktiekapital).

Med Sökning av kungörelser kan du söka information om till exempel nya företag som har registrerats innevarande dag eller nya företag som har registrerats i en viss kommun. Du kan också följa ändringar i företagsuppgifter eller kontrollera om en ny styrelse har registrerats för ett visst företag.

Utdrag, intyg och övriga dokument samt mer omfattande uppgifter om företag får du genom andra, avgiftsbelagda tjänster i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2021