Bolag som bildats före 2019 och ändring av bolagsordning

Innan du anmäler ändring av bolagsordning till handelsregistret:

  1. Kontrollera här anmälningssättet utifrån bolagets situation (se nedan situationerna 1–4).
  2. Läs närmare anvisningar och lämna in en anmälan.

Bolagsordning och överföring av aktieboken till bostadsdatasystemet

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem senast den 31 december 2023. Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som är i enlighet med den gällande bolagsordningen.

Innan du överför bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet:

Kontrollera att bolagsordningen är uppdaterad. Vid behov lämna in en anmälan om ändring av bolagsordning till handelsregistret.

Anmäl den ändrade bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. På detta sätt överförs de uppdaterade uppgifterna i bolagsordningen automatiskt till bostadsdatasystemet och som basuppgifter till e-tjänsten för överföring av aktieböcker.

Överför först därefter bolagets aktiebok i Lantmäteriverkets tjänst. Där kontrollerar du bolagets basuppgifter som har samlats in från olika myndigheter och kompletterar dem med bland annat ägaruppgifter. Läs om överföring av aktiebok på Lantmäteriverkets webbplats osakehuoneistorekisteri.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Situation 1: Bolaget har redan överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet och anmäler ändring av bolagsordning

Bostadsaktiebolag

Anmäl den ändrade bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten på ytj.fi omfattar lägenheters granskade basuppgifter. De kommer från bostadsdatasystemet. Kontrollera uppgifterna och ändra om det behövs.

Handelsregistret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

När uppgifterna har registrerats, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Situation 2: Bolaget har ännu inte överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet och anmäler den ändrade bolagsordningen i det nya elektroniska formatet

Bostadsaktiebolag

Anmäl bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Välj i tjänsten att du anmäler bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

E-tjänsten på ytj.fi omfattar lägenheters basuppgifter som kan innehålla fel. Kontrollera uppgifterna noggrant och ändra.

Kom ihåg att överföra aktieboken till bostadsdatasystemet senast den 31 december 2023! Överföringen görs i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Handelsregistret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

När uppgifterna har registrerats, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Situation 3: Bolaget har ännu inte överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet och vill inte anmäla den ändrade bolagsordningen i det nya elektroniska formatet

Bostadsaktiebolag

Anmäl bolagsordningen antingen i e-tjänsten på ytj.fi (bolagsordningen i textfältet) eller på pappersblankett. De uppgifter som du anmäler överförs inte till bostadsdatasystemet.

Om du anmäler i e-tjänsten på ytj.fi, välj alternativet att inte ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Kom ihåg att överföra aktieboken till bostadsdatasystemet senast den 31 december 2023! Överföringen görs i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Handelsregistret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

Observera följande: Uppgifterna överförs inte automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Situation 4: Bolaget vill ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet (sakinnehållet ändras inte)

Bostadsaktiebolag

Anmäl bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Välj att du enbart ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet och inte gör ändringar i sakinnehållet. Anmälan är i sådant fall gratis.

E-tjänsten på ytj.fi omfattar lägenheters basuppgifter som kan innehålla fel. Kontrollera uppgifterna noggrant och korrigera de felaktiga uppgifterna om det behövs.

Om bolaget ännu inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet, kom ihåg att göra överföringen senast den 31 december 2023! Överföringen görs i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Handelsregistret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

När uppgifterna har registrerats, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2022