Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om avregistrering eller förordnande om likvidation

Andelsstämman kan besluta att söka förordnande om likvidation eller avregistrering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). En ansökan kan emellertid inte lämnas in förrän andelsstämman har fattat beslut att upprätta ansökan.

Läs anvisningen: 1. Andelslag söker förordnande om likvidation eller avregistrering

Ett annat fall är att PRS på ansökan förordnar att andelslaget försätts i likvidation eller avregistreras, om andelslaget inte korrigerar bristerna i dess handelsregisteruppgifter. Före detta uppmanar PRS andelslaget att korrigera ovannämnda brister. Ärendet kan inledas av andelslagets styrelse, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, andelslagets medlem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Läs anvisningen: 2. Ansökan när det finns brister i andelslagets handelsregisteruppgifter

1. Andelslag söker förordnande om likvidation eller avregistrering

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS

Lämna in dina kontaktuppgifter i ansökan. Begär att PRS förordnar andelslaget att försättas i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Bifoga till ansökan

  • En styrkt kopia av eller utdrag ur andelsstämmans protokoll.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, likvidatorns samtycke till uppdraget.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, en personuppgiftsblankett med likvidators namn och personbeteckning. Ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett (pdf, 733.2 kt).

Vem undertecknar ansökan?

En styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat undertecknar ansökan. Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

En ansökan kostar 50 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan.

Om andelslaget försätts i likvidation, är behandlingsavgiften för offentlig stämning  180 euro. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om du inte har någon finländsk personbeteckning, gå till våra anvisningar.

När du har loggat in, välj det ärende som din ansökan gäller. Lägg till din ansökan och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Om du söker offentlig stämning, bifoga kvittot till din ansökan. Sänd.

Gå till webblanketten ”Ansökan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Skicka din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften för eventuell offentlig stämning och andra nödvändiga bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vad händer efter förordnandet i likvidation?

Efter att bolaget har förordnats i likvidation ska likvidatorn iaktta förfarandet om frivillig likvidation. Därefter söker likvidatorn offentlig stämning. Gå till anvisningar och avgifter för att söka offentlig stämning samt anmäla bolagets upplösning och slutredovisning.

Du kan söka offentlig stämning hos PRS i samma ansökan som förordnande i likvidation. Du kan också söka offentlig stämning separat.

Obs! Du måste söka offentlig stämning även om bolaget inte har några skulder.

2. Ansökan när det finns brister i andelslagets handelsregisteruppgifter

Andelslaget kan lämna in ansökan i följande fall:

  • Ingen behörig styrelse har antecknats i handelsregistret.
  • Andelslaget har trots PRS uppmaningar inte lämnat in sina bokslutshandlingar för registrering inom ett år från räkenskapsperiodens utgång.
  • En företrädare som avses i lagen angående rätt att idka näring har inte antecknats i handelsregistret.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS

Lämna in dina kontaktuppgifter i ansökan. Begär att PRS förordnar andelslaget att försättas i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran och redogör för hur ärendet påverkar den sökandes rätt.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Bifoga till ansökan

  • Om du söker om förordnande om likvidation, likvidatorns samtycke till uppdraget.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, bifoga till din ansökan en personuppgiftsblankett med namn och personbeteckning för den person du föreslår som likvidator. Ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett (pdf, 733.2 kt).

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot i andelslaget, verkställande direktören, en revisor, andelslagets medlem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Vad kostar ansökan?

En ansökan kostar 180 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Om andelslaget försätts i likvidation, är behandlingsavgiften för offentlig stämning 180 euro. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om du inte har någon finländsk personbeteckning, gå till våra anvisningar.

När du har loggat in, välj det ärende som din ansökan gäller. Lägg till din ansökan och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Om du söker offentlig stämning, bifoga kvittot till din ansökan. Sänd.

Gå till webblanketten ”Ansökan till handelsregistret”.

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Skicka din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften för eventuell offentlig stämning och andra nödvändiga bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vad händer efter förordnandet i likvidation?

Efter att bolaget har förordnats i likvidation ska likvidatorn iaktta förfarandet om frivillig likvidation. Därefter söker likvidatorn offentlig stämning. Gå till anvisningar och avgifter för att söka offentlig stämning samt anmäla bolagets upplösning och slutredovisning.

Du kan söka offentlig stämning hos PRS i samma ansökan som förordnande i likvidation. Du kan också söka offentlig stämning separat.

Obs! Du måste söka offentlig stämning även om bolaget inte har några skulder.

Vad gör PRS?

Läs mer om PRS förfarande och om hur avregistreringen påverkar andelslaget.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i 23 kap. 3–5 § i andelslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Läs mer i 6 § i lagen angående rättighet att idka näring i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 05.01.2024