Anmälan om aktiebolagets upplösning och slutredovisning

Aktiebolaget anses upplöst när likvidatorn har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman. Bestämmelser om slutredovisning finns i 20 kap. 16 § i aktiebolagslagen. Läs mer om slutredovisning i författningsdatabasen Finlex.

Likvidatorn måste anmäla:

Hur anmäler jag aktiebolagets upplösning till handelsregistret?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål på blankett Y4 och bilageblankett 15.Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.

Öppna blanketten: Blankett Y4 och bilageblankett 15 (pdf).

Vad ska jag fylla i på blanketterna?

Blankett Y4: Fyll i grunduppgifterna och uppgifterna om nedläggning av företaget. Anmäl slutredovisningen i fältet "Tilläggsuppgifter till PRS".

Blankett 15: Fyll i företagets firma och FO-nummer samt de fält som avser likvidation och bokföringsmaterial.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Anmälan är gratis.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma där slutredovisningen lades fram.

Hur anmäler jag aktiebolagets slutredovisning till handelsregistret?

Bolaget måste anmäla slutredovisningen för registrering inom två månader efter att slutredovisningen har blivit godkänd. Gå till våra anvisningar om aktiebolagets slutredovisning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021