Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om aktiebolagets upplösning och slutredovisning

Aktiebolaget anses upplöst när likvidatorn har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman.

Bestämmelser om slutredovisning finns i 20 kap. 16 § i aktiebolagslagen. Läs mer om slutredovisning i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

När likvidatorn har utfört sitt uppdrag och slutredovisningen har granskats av bolagsstämman, lämnar likvidatorn in två anmälningar till handelsregistret:

Hur anmäler jag aktiebolagets upplösning till handelsregistret?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 15. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 15 (pdf, 46.4 KB).

Blankett Y4: Fyll i fälten för FO-nummer och firma och uppgifterna om nedläggning av företaget.

Bilageblankett 15: Fyll i fälten för FO-nummer och firma samt de fält som avser likvidation och bokföringsmaterial.

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma där slutredovisningen lades fram.

Hur lämnar du in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till bilagorna och alla andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna och nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Anmälan är gratis.

Hur anmäler jag aktiebolagets slutredovisning till handelsregistret?

Bolaget måste lämna in slutredovisningen till handelsregistret inom två månader efter att slutredovisningen har blivit godkänd. Gå till våra anvisningar om aktiebolagets slutredovisning.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023