Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmälan om bostadsaktiebolagets upplösning och slutredovisning

Likvidatorn ska utan dröjsmål anmäla upplösningen av bostadsaktiebolaget för registrering i handelsregistret.

Aktiebolaget anses upplöst när likvidatorn har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman. Läs mer om slutredovisning i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flikÖppnas i en ny flik
Anmälan är gratis.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 15.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 15.Öppnas i en ny flik

Vad ska jag fylla i på blanketterna?

Blankett Y4: Fyll i grunduppgifterna och uppgifterna om företagets nedläggning. Anmäl slutredovisningen i fältet "Tilläggsuppgifter till PRS".

Bilageblankett 15: Fyll i företagets firma och FO-nummer samt de fält som avser likvidation och bokföringsmaterial.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av den som har befullmäktigats, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma där slutredovisningen lades fram samt själva slutredovisningen. Du kan också lämna in slutredovisningen separat.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023