Handelsregistrets blanketter

Handelsregisteranmälningar görs på Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma blanketter. Företag kan anmäla sina uppgifter på en och samma blankett till båda myndigheternas register. Fyll i blanketten i ett exemplar. Blanketterna hämtar du från PRS och Skatteförvaltningens gemensamma FODS-webbsidor:

Skicka in blanketterna per post undertecknade och i original till:

PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

Det snabbaste sättet att lämna in en anmälan för behandling är att skicka in den per post.

Du kan också lämna in anmälan på PRS kundtjänst eller Skatteförvaltningens serviceställen. Obs! Du kan inte lämna in handelsregisteranmälan per e-post eller fax till vår registratur.

Elektronisk anmälan

Läs mer om elektronisk anmälan.

Behandlingsavgiften ska betalas i förväg

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda. Endast ändringar i adress- och kontaktuppgifter, anmälning av bokslut och nedläggningsanmälningar är avgiftsfria. Betala avgiften i förväg. Kontrollera att du har bifogat kvittot till din anmälan. Se vår prislista och betalningsanvisningar.

Obs! Anmälan är avgiftsfri om du på Y-blanketten anmäler omständigheter endast till Skatteförvaltningen (t.ex. anmälan om avbrott i verksamheten).

Övriga blanketter

Personuppgiftsblankett

Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan

Ansökan om LEI-nummer

Blanketter för bokslut

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.11.2018