Gå direkt till innehållet
Meny

Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

Lämna in din anmälan om förmånstagare gratis i e-tjänsten på ytj.fi. Du lämnar också in anmälan om ändringar i e-tjänsten på ytj.fi.

Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

Anmälan undertecknas av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel en styrelseledamot, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller en person som auktoriserats att lämna in anmälan till handelsregistret. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan.Öppnas i en ny flik

Här nedan finns information om följande:

Så här lämnar du in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik Tryck på länken "Verkliga förmånstagare (ägare)" på framsidan.
 2. Skriv företagets FO-nummer i fältet och tryck på "Fortsätt". Börja anmäla förmånstagaruppgifter.
 3. Välj språk för anmälan. Bekräfta att du har rätt att lämna in anmälan.
 4. Ange kontaktuppgifter för den person som lämnar tilläggsuppgifter. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kontaktar personen om det finns oklarheter i anmälan.
 5. Välj något av följande:
  • Företaget har förmånstagare.
  • Företaget har inte några förmånstagare eller kännedom om dem.

   När du anmäler förmånstagare, tryck på knappen "Lägg till förmånstagare". Ange förmånstagarens personuppgifter (förmånstagare är alltid människor). Ange under "Ägarandel, rösträtt eller annat bestämmande inflytande" uppgifter på basis av vilka personen är förmånstagare. Ange uppgifter om förmånstagarens andel av äganderätten eller röstetalet i företaget ( andelen måste vara minst 25,01 procent ) eller kryssa för att rollen som förmånstagare baserar sig på annat faktiskt bestämmande inflytande. Läs mer: Vem är förmånstagare?

   Om förmånstagaren inte har finländsk personbeteckning, måste du bifoga till anmälan en kopia av förmånstagarens pass eller annan identitetshandling.
 6. Godkänn, underteckna och skicka anmälan. Anmälan är gratis.
 7. PRS skickar per post ett förmånstagarutdrag om registreringen av anmälan till adressen för den person som lämnar tilläggsuppgifter eller till företagets adress som finns i registret.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flikGör så här om du inte kan lämna in anmälan i e-tjänsten

Även om du är ansvarsperson i företaget, kan du inte lämna in anmälan i e-tjänsten om din finländska personbeteckning inte har antecknats i handelsregistret. Detta är fallet om dina uppgifter fördes in i registret före 1994 eller om du inte hade finländsk personbeteckning när dina uppgifter registrerades.

Anmäl din finländska personbeteckning till handelsregistret för att du i fortsättningen ska kunna lämna in anmälningar. Det är gratis att anmäla enbart personbeteckningen. Gå till anvisningen Så här anmäler du enbart personbeteckningen till handelsregistret.


Se också en lista över undantagsfall där anmälan lämnas in på papper.

Du kan auktorisera ett ombud att lämna in anmälan

En person som auktoriserats att lämna in handelsregisteranmälningar, till exempel en anställd i en bokföringsbyrå, kan lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi. Obs! Auktoriseringar är inte möjliga i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Lämna in anmälan på papper endast i undantagsfall

Du kan lämna in en anmälan på papper endast i följande fall:

 1. Ingen av företagets ansvarspersoner har sådana identifieringsverktyg som behövs i e-tjänsten på ytj.fi, det vill säga en finländsk personbeteckning och därtill personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort), och har inte möjlighet att få dem.

  Följande personer är ansvarspersoner i ett företag:
  • styrelseledamöter (även suppleanter om ordinarie ledamöter är förhindrade)
  • verkställande direktören
  • bolagsmän i ett öppet bolag
  • ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag.

 2. Företagsformen kan inte lämna in anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi.

  Följande företagsformer kan inte lämna in anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi:
  • försäkringsföreningar
  • bostadsrättsföreningar
  • europeiska ekonomiska intressegrupperingar
  • hypoteksföreningar
  • utländska truster.

 3. Endast företag är bolagsmän i ett öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag.

Så här lämnar du in anmälan på pappersblanketten

Spara blanketten på din dator för ifyllning. Fyll i och skriv ut blanketten.

Öppna blanketten: Anmälan om förmånstagare (pdf, 0.2 MB).

Om förmånstagaren inte har finländsk personbeteckning, bifoga till en kopia av förmånstagarens pass eller annan identitetshandling.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Skicka blanketten och eventuella bilagor som skannade filer till PRS via skyddad e-post. Välj "Anmälning av förmånstagaruppgifter" som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka anmälan via skyddad e-post.

Utskriftsversion Uppdaterad 27.07.2023