Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av bolagsordning för aktiebolag

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om undertecknande av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna. (Se närmare i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen.)

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmäl ändrad bolagsordning i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.

I e-tjänstens textfält ser du den nuvarande bolagsordningen. Uppdatera de uppgifter som har ändrats. Om textfältet är tomt, fyll i eller bifoga till textfältet innehållet i bolagsordninen i sin helhet.

Observera att bolagsordningen sparas i handelsregistret i den form som den visas i textfältet.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • En kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring av bolagsordningen, ska hela det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.

Anmäl ändrad bolagsordning i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.
  • En redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande på bolagsstämman.

Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande på bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke till ändringen. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.

  • Eventuell karta eller annan illustrerad bilaga om bolagsordningen.

Storleken för eventuella bilagor är A4. Se till att alla sidor som du lämnar in är av god kvalitet. Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Observera att handelsregistrets pappersutskrifter alltid är svartvita och i A4-storlek. Därför kan du inte använda färger i bilagan för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av bolagsordning kostar 280 euro. Avgiften täcker ändring av aktiebolagets hemort, ändring av bransch/verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning.

I e-tjänsten täcker avgiften inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälan om parallellfirma. För dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 70 euro/firma.

Vi tar också ut 50 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.

Därtill tar vi ut 280 euro för anmälning av aktier av olika slag om du lägger till en bestämmelse om aktier av olika slag i bolagsordningen.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om ändring av bolagsordning finns i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024