Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Alla ömsesidiga fastighetsaktiebolag måste lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildas genom registrering.

Etableringsanmälan måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

Bolag som registreras 2019 eller senare hör från och med registreringen till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Här nedan finns information om följande:‍‍

Tillämpad lag

På ömsesidiga fastighetsaktiebolag tillämpas i första hand lagen om bostadsaktiebolag.

Bolaget kan iaktta lagen om bostadsaktiebolag antingen helt eller delvis. Om bolagsordningen bestämmer att bolaget tillämpar vissa bestämmelser i lagen om bostadsaktiebolag, ska aktiebolagslagen tillämpas i övrigt.

Aktiebolagslagen kan också tillämpas om bolagsordningen bestämmer att bolaget inte tillämpar lagen om bostadsaktiebolag.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in en etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades.

Om anmälan blir försenad, förfaller bolagsbildningen och inget ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildas.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar anmälan?

Etableringsanmälan kostar 370 euro.

Bifirma kostar 70 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

I e-tjänsten anger du bolagsordningen i det nya elektroniska formatet. Bestämmelserna i 1–4 § i bolagsordningen (firma dvs. företagsnamn, hemort, fastighetens läge och besittningsgrund samt lägenhetsbeskrivning) anges på ett formbundet sätt. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Bolagsordningens övriga bestämmelser i 5 § och framåt skriver du i ett textfält i tjänsten.

Ingen anteckning om aktieägarförteckningen görs i handelsregistret. E-tjänsten förmedlar förteckningen till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter.

I e-tjänsten anmäler du också bland annat eventuella aktier av olika slag. Aktierna är av olika slag om de skiljer sig från varandra till exempel i fråga om röstvärdet eller utdelningen. En bestämmelse om aktier av olika slag ska ingå i bolagsordningen.

Om bolaget iakttar lagen om bostadsaktiebolag delvis, måste bolagsordningen innehålla en bestämmelse om de lagbestämmelser som bolaget iakttar.

Vilka uppgifter behövs?

Ange följande uppgifter:

  • Bolagets firma, dvs. företagsnamn (1 § i bolagsordningen). Läs mer om företagsnamn.
  • Bolagets hemort (2 § i bolagsordningen)
  • Identifierare för de fastigheter som bolaget besitter och besittningsgrund (3 § i bolagsordningen)
  • Styrelseledamöternas uppgifter och eventuella verkställande direktörens och disponentens uppgifter
  • Eventuella revisorns uppgifter: Observera, att du endast kan anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).
  • Aktieägarnas uppgifter. Läs mer om aktieägare.
  • Uppgifterna i bolagsordningen och lägenhetsbeskrivningen (4 § i bolagsordningen). Läs mer om bolagsordning.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

Bifoga styrelsens och disponentens försäkran samt revisorns intyg eller annan redogörelse som filer i e-tjänsten antingen samtidigt som du lämnar in din anmälan eller senare när bolaget har fått ett FO-nummer.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personliga adresser.

Vad bifogar jag till anmälan om personen inte har finländsk personbeteckning?

När du anmäler till handelsregistret en styrelseledamot eller revisor som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling i e-tjänsten. Läs mer om aktieägare som saknar finländsk personbeteckning.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan. Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du får ett FO-nummer genast när du har skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Se handläggninstiderna enligt typ av anmälan.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 27.02.2024