Avveckling av bostadsaktiebolag

Enligt lagen kan ett bostadsaktiebolag inte läggas ned utan en formell procedur, utan det måste lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning.

I vissa situationer kan Patent- och registerstyrelsen (PRS) stryka bostadsaktiebolaget ur handelsregistret eller försätta det i likvidation.

Läs mer om:

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.03.2021