Anmälan för registrering av likvidation och likvidator

Anmäl aktiebolagets likvidation och likvidator till handelsregistret utan dröjsmål.

Använd blankett Y4, bilageblankett 13 och en personuppgiftsblankett.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Fyll sedan i och skriv ut: Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblankett.

Vad ska jag anmäla på bilageblankett 13 och personuppgiftsblanketten?

På bilageblankett 13 ska du ange likvidatorernas namn och födelsedatum. På den separata personuppgiftsblanketten ska du ange namn och personbeteckning, samt namn och adress för utländska personer.

Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer om personbeteckningar.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet.

Bifoga också kvitto på betalningen till anmälan.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 95 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2022