Gå direkt till innehållet
Valikko

Ombildning av aktiebolag till andelslag

Ett privat aktiebolag med minst tre aktieägare kan ombildas till ett andelslag. I samband med ombildningen blir aktiebolagets aktieägare medlemmar i andelslaget. Företagets FO-nummer blir oförändrat.

När anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan och kallelseansökan inom en månad från det att beslutet om ändringen av företagsformen fattades. I annat fall förfaller beslutet.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Protokollet måste vara i original.

  • De för andelslaget godkända stadgarna, vars innehåll ska bifogas i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet.

Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

  • Bolagsstämmoprotokoll över valet av andelslagets styrelse.
  • Redogörelse för beslut om val av eventuella andra personer som ska anmälas till handelsregistret, till exempel revisorer, och deras samtycken till respektive uppdrag.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 700 euro i e-tjänsten. Du kan lämna in anmälan även i pappersform, i vilket fall avgiften är förmånligare.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Du behöver blankett Y4, bilageblankett 2 och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4Öppnas i en ny flik. Fyll sedan i och skriv ut blanketterna: Blankett Y4Öppnas i en ny flik, bilageblankett 2 och personuppgiftsblankettenÖppnas i en ny flik.

Fyll i fältet "Ändring av verksamhetsformen" på blankett Y4 och ange datumet för ändringsbeslutet. Ange uppgifterna om den nya företagsformen på bilageblanketten.

Ange identifieringsuppgifterna om personer på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för personer som är bosatta i Finland till handelsregistret.

Ange på blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter" att du ansöker om kallelse på borgenärerna enligt 19 kap. 7 § i aktiebolagslagen. Gå till anvisningen: Ansökan om kallelse på borgenärerna.

Vem undertecknar en pappersanmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kvitto på betald behandlingsavgift.
  • Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Beslutet måste innefatta andelslagets stadgar. Protokollet måste vara i original.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet.

Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

  • Bolagsstämmoprotokoll över valet av andelslagets styrelse.
  • Redogörelse för beslut om val av eventuella andra personer som ska anmälas till handelsregistret, till exempel revisorer, och deras samtycken till respektive uppdrag.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar en pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 520 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.
Utskriftsversion Uppdaterad 06.05.2022