Feedback till EU-kommissionen

På webbplatsen prh.fi är de sidor som gäller handelsregistret, varumärken, mönsterrätt och patent länkade till portalen Ditt Europa. Portalen ägs av EU-kommissionen, som samlar in användarinformation om portalen på sin feedbacksida.

Gå till portalen för att ge feedback till EU-kommissionen.

Om du vill ge Patent- och registerstyrelsen (PRS) feedback och förslag till förbättringar, använd vår feedbackblankett. Gå till blanketten för att ge feedback till PRS.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2020