Gå direkt till innehållet
Valikko

Informationstjänster och uppgifter om förmånstagare

PRS lämnar ut uppgifter som antecknats i handelsregistret till avtalskunder eller som dokumentbeställningar.

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som andra företagsuppgifter i handelsregistret. Uppgiften om att en anmälan om förmånstagare har registrerats är ändå offentlig.

I informationstjänsten Virre kan du avgiftsfritt kontrollera om företaget eller sammanslutningen har registrerade anmälningar om förmånstagare. På framsidan i Virre kan du göra en sökning genom att använda FO-numret. Registreringen av en förmånstagaranmälan visas i företagets eller sammanslutningens grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Här nedan finns information om följande:

Vem får uppgifter om förmånstagare?

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Sådana är i praktiken bland annat följande:

 • myndigheter som utför tillsynsuppdrag enligt penningtvättslagen
 • penningtvättslagenliga företag som tillämpar kundkontroll (såsom banker, försäkringsbolag och andra finansinstitut, fastighetsförmedlare, revisorer)
 • representanter för medier
 • andra aktörer som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Ett användningsändamål enligt penningtvättslagen innebär att kundens syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism eller att främja avslöjande av sådan verksamhet.

PRS samlar in information om kunder till vilka den lämnar ut uppgifter om förmånstagare. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för informationstjänsten om förmånstagare.

Vilka uppgifter innehåller ett förmånstagarutdrag?

Vi kommer stegvis att bygga upp en informationstjänst kring förmånstagare. Till en början inför vi ett förmånstagarutdrag med uppgifter om förmånstagare i enskilda företag. Uppgifterna i utdraget anges på svenska eller finska enligt företagens anmälningar.

Förmånstagarutdraget innehåller följande uppgifter:

Företagets identifieringsuppgifter (namn, FO-nummer, registreringsdatum, företagsform, hemort, kontaktuppgifter).

Uppgifterna om registrerade förmånstagare är:

 • födelsedatum
 • hela namnet
 • medborgarskap
 • hemkommun, eller hemland om personen bor utomlands
 • omfattning av ägande- och rösträtt eller uppgift om att rollen som förmånstagare baserar sig på annat faktiskt bestämmande inflytande.

Om företaget har angett att det inte har några förmånstagare, finns följande text på utdraget:

Sammanslutningen har inga verkliga förmånstagare, eller inga förmånstagare har kunnat identifieras. Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning.

Vad kostar förmånstagarutdrag?

Som dokumentbeställning är priset på förmånstagarutdrag 7 euro/utdrag (ingen moms), eventuella leverans- och faktureringskostnader på 12 euro (ingen moms) tillkommer.

För dem som behöver förmånstagaruppgifter i stora mängder kan vi erbjuda ett kundavtal för PRS Virre-informationstjänst. För avtalskunder är priset för ett elektriskt förmånstagarutdrag 0,75 euro + moms 24 %. Startavgiften är 200 euro + moms 24 %. Årsavgiften för användarnamnet är 22 euro + moms 24 %. Avtalskunder får en faktura på sina nätinköp en gång i månaden.

Hur får du som avtalskund förmånstagarutdrag?

Som avtalskund har du tillgång till elektriska förmånstagarutdrag ur informationstjänsten Virre.

Gör en beställning på följande sätt:

 1. Fyll i och underteckna avtalsblanketten och ange användarna.

  Öppna blanketten: Virre-kundavtal (pdf, 0.1 MB)
 2. Fyll i redogörelsen för användningsändamål.

  Du måste ange ett penningtvättslagenligt användningsändamål för uppgifterna. Öppna blanketten: Redogörelse för användningsändamål (Virre-kund) (pdf, 0.1 MB)
 3. Skicka avtalet i två undertecknade exemplar till oss. Bifoga redogörelsen för användningsändamål. Skicka avtalen och bilagan till:

  Patent- och registerstyrelsen
  Kundstöd
  00091 PRH.

  Vi skapar användarnamn och lösenord för de personer du har angett. Användarnamnen och lösenorden är personliga. En representant för PRS undertecknar avtalet och återsänder det. Därefter skickas användarnamnet och lösenordet.
 4. Vi kontrollerar din identitet.

Vi måste försäkra oss om identiteten på den person som använder uppgifterna och identifiera den som ingått avtalet. I samband med behandlingen av avtalet kan vi be den som undertecknat avtalet att identifiera sig på elektronisk väg.

Hur beställer du förmånstagarutdrag som dokumentbeställning?

Du kan beställa enstaka förmånstagarutdrag som dokumentbeställning.

Behandlingen av beställningen tar 2 - 3 arbetsdagar.

Gör en beställning på följande sätt:

 1. Fyll i och skicka dokumentbeställningsblanketten.

  Gå till beställningsblanketten.
 2. Fyll i redogörelsen för användningsändamål och skicka den till oss.

  Du måste ange ett penningtvättslagenligt användningsändamål för uppgifterna. Fyll i blanketten för användningsändamål och skicka den till oss per skyddad e-post. Välj "PRH Registratur" som mottagare. Läs våra anvisningar och gå till skyddad e-post.

  Öppna blanketten: Redogörelse för användningsändamål (dokumentbeställning) (pdf, 0.1 MB)
 3. Vi kontrollerar din identitet.

  Vi måste identifiera den person som använder uppgifterna. I samband med behandlingen av beställningen kan vi be dig att identifiera dig på elektronisk väg.


Du kan köpa förmånstagarutdrag också i vår kundtjänst i Helsingfors. Lämna in redogörelsen för användningsändamål och visa ditt pass eller annat identitetsbevis. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.10.2021