Gå direkt till innehållet
Valikko

Etableringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)

Anmäl alltid ditt företag som enskild näringsidkare ("företagare med firma", "firma", "f:ma" i allmänspråket) till handelsregistret. Då får du ditt företagsnamn, dvs. firma, skyddat och du kan också söka företagsinteckning som säkerhet för kredit.

Vem måste anmäla sig till handelsregistret?

En enskild näringsidkare ska enligt lagen anmäla sig till handelsregistret om minst en av följande punkter uppfylls:

 • du har ett fast driftställe för din näringsverksamhet, dvs. en affärslokal avskild från din privatbostad
 • du har någon annan än makan/maken, minderåriga barn eller barnbarn i din tjänst
 • du bedriver näringsverksamhet som kräver tillstånd.

Vem behöver inte anmäla sig till handelsregistret?

En enskild näringsidkare som bedriver gårdsbruk eller fiske behöver inte anmäla sig till handelsregistret.

Minderåriga näringsidkare

Minderåriga, alltså personer under 18 år, kan vara näringsidkare. Om du är minderårig, lämna in din etableringsanmälan på en pappersblankett. Läs mer om minderårigas rätt att starta företag.

Är du fast bosatt utanför Finland?

Om du är fast bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), behöver du Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland. Läs mer om PRS tillstånd för personer bosatta utomlands.

Observera att personer från Ukraina inte behöver något tillstånd om de har fått Migrationsverkets beslut om tillfälligt skydd. De kan vid behov anmäla sig som näringsidkare antingen bara till Skatteförvaltningen (gratis) eller också till handelsregistret (avgiftsbelagt). I anmälan behövs den finländska personbeteckning som ges i samband med Migrationsverkets beslut.

Vad ska jag göra före etableringsanmälan?

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Efter att du har lämnat in din anmälan granskar handelsregistret om det finns hinder mot att registrera det föreslagna namnet. Låt alltså inte trycka namnet till exempel på reklamskyltar förrän det har blivit godkänt i handelsregistret. Det lönar sig att studera namn på förhand i vår namntjänst för företag. Gå till vår Namntjänst för företag.Öppnas i en ny flik

Dessutom är det viktigt att definiera företagets verksamhetsområde, dvs. beskriva den verksamhet som företagaren avser att bedriva. Ett väl preciserat verksamhetsområde anger tydligt vilket område företaget är eller kommer att vara verksamt i. När det gäller verksamhet som kräver näringstillstånd, lönar det sig att kontrollera hos tillståndsmyndigheten i vilken form verksamhetsområdet ska anges. Läs mer om verksamhetsområde.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan?

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi om

 • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
 • du har en finländsk personbeteckning
 • du har personliga nätbankkoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Ange följande uppgifter:

 • Enskilda näringsidkarens personuppgifter
 • Ditt förslag på företagsnamn och högst två alternativa namn
 • Adress- och kontaktuppgifter

Du måste anmäla antingen företagets post- eller besöksadress till handelsregistret. Du kan anmäla även andra uppgifter, såsom telefonnumret, webbadressen eller e-postadressen. Obs! Företagets adress- och kontaktuppgifter i handelsregistret är offentliga och de visas till exempel i företagssökningen på ytj.fi. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

 • Företagets hemort, alltså den ort varifrån verksamheten leds
 • Företagets verksamhetsområde. Verksamhetsområdet som antecknas i PRS handelsregister kan vara mer omfattande än huvudbranschen som förs in i Skatteförvaltningens uppgifter.

Har du redan ett FO-nummer?

Om du redan har ett FO-nummer, det vill säga du har även tidigare bedrivit näringsverksamhet eller du vill exempelvis anmäla till handelsregistret ett företag som endast är infört i Skatteförvaltningens register, handleder e-tjänsten dig i att fylla i en ändringsanmälan efter inloggning. Du anmäler alltså ditt företag till handelsregistret med en ändringsanmälan.

Vad kostar e-anmälan?

Priset för e-anmälan är 60 euro. Du betalar avgiften efter att du har undertecknat anmälan.

En enskild näringsidkare kan bedriva en del av sin verksamhet under bifirma. E-anmälan om bifirma kostar 60 euro per namn. Anmäl din bifirma med en ändringsanmälan. Läs mer om bifirma.


Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2022