Gå direkt till innehållet
Meny

Sökning av anmälningar

I Sökning av anmälningar kan du söka anmälningar som har lämnats in till handels-, stiftelse- eller företagsinteckningsregistret. Med hjälp av sökningen kan du till exempel följa handläggningen av din handelsregisteranmälan.

Använd FO-numret eller anmälans diarienummer för att söka uppgifter om anmälan. De avgiftsfria uppgifterna omfattar till exempel

  • typ av anmälan (till exempel ändringsanmälan)
  • status (till exempel under behandling, slutbehandlad)
  • ankomsttidpunkt
  • handläggningsfaser (till exempel lagring pågår, handläggning pågår, rättelseuppmaning skickats, registrerats)
  • rubriker på handelsregisteranteckningarna.

Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Informationsinnehållet varierar mycket beroende på anmälans typ.

Utskriftsversion Uppdaterad 28.11.2022