Sökning av anmälningar

I Sökning av anmälningar kan du söka anmälningar som har lämnats in till handels-, stiftelse- eller företagsinteckningsregistret. Med hjälp av sökningen kan du till exempel följa handläggningen av din handelsregisteranmälan.

Använd FO-numret eller anmälans diarienummer för att söka uppgifter om anmälan. De avgiftsfria uppgifterna omfattar till exempel

  • typ av anmälan (till exempel ändringsanmälan)
  • status (till exempel under behandling, slutbehandlad)
  • ankomsttidpunkt
  • handläggningsfaser (till exempel lagring pågår, handläggning pågår, rättelseuppmaning skickats, registrerats)
  • uppgifter som registrerats utgående från handelsregisteranmälan.

Gå till Virre.

Informationsinnehållet varierar mycket beroende på anmälans typ. Uppgifterna i en anmälan till företagsinteckningsregistret innehåller även antalet skuldebrev och det kapital som framgår av skuldebreven.

När anmälan registreras, skickar vi registerutdraget per post på registreringsdagen. Via Sökning av anmälningar kan du redan på registreringsdagen kontrollera om registeranteckningarna stämmer med din anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2021