Gå direkt till innehållet
Valikko

Så här lämnar du in tillsynsanmälan

Den här anvisningen gäller tillsynsmyndigheter, rapporteringsskyldiga och Finlands Advokatförbund enligt penningtvättslagen. Se även "Vem anmäler?" nedan. Gå till anvisningen för företag om att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Med tillsynsanmälan rapporterar du brister och inkonsekvenser som du upptäckt i förmånstagaruppgifter som införts i handelsregistret. Läs mer om tillsyn över förmånstagaruppgifter.

Tillsynsanmälan är gratis.

Obs! Lämna inte in en tillsynsanmälan om företaget eller sammanslutningen ännu inte har lämnat in sin anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Vem anmäler?

Tillsynsanmälan lämnas in av någon av följande aktörer som anges i penningtvättslagen:

  • rapporteringsskyldiga (till exempel bank, advokatbyrå eller revisor)
  • tillsynsmyndigheter
  • Finlands Advokatförbund.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in tillsynsanmälan på vår blankett. Spara blanketten på din dator innan du fyller i och skriver ut den.

Öppna: Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter (6 kap. 5 § i penningtvättslagen) (pdf, 0.7 MB)
Fyll i blanketten och skicka den

  • som pdf-fil via skyddad e-post eller
  • per post till

Patent- och registerstyrelsen
Företag och sammanslutningar/Juridiska enheten
00091 PRH

Om du skickar blanketten via skyddad e-post, välj "PRH Registratur" som mottagare. Skriv i rubriken för ditt meddelande "Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter" samt namnet och FO-numret för det företag eller den sammanslutning som tillsynen gäller. Skicka skyddad e-post.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.09.2020