Handelsregisterutdraget visar företagets gällande uppgifter

Företagets gällande uppgifter i handelsregistret visas i registerutdraget. Uppgifterna är offentliga och alla har tillgång till dem.

På handelsregisterutdraget visas följande uppgifter om personer:

  • fullständigt namn
  • födelsedatum
  • medborgarskap
  • hemkommun.

Om personen är bosatt utomlands, visas bosättningsland i stället för hemkommun på utdraget.

Tjänsten på suomi.fi visar dina gällande rolluppgifter i handelsregistret

Suomi.fi är myndigheternas gemensamma webbplats.

På webbplatsen suomi.fi kan du logga in i tjänsten som visar dina gällande ansvarsuppdrag (roller) i företag och sammanslutningar. Ansvarsuppdragen har förts in i handelsregistret. Tjänsten är gratis.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gå till tjänsten på suomi.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Via informationstjänsten Virre ser du dina nuvarande och tidigare uppdrag som förts in i handelsregistret

Använd personsökningen i informationstjänsten Virre för att söka fram både dina gällande och tidigare uppdrag (roller) som förts in i handelsregistret.

Personsökningen kostar 3,22 euro och betalas i tjänsten.

Gå till tjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.03.2022