Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringar i filialers övriga uppgifter

Anmäl ändringar i filialens övriga uppgifter utan dröjsmål till handelsregistret.

Läs våra separata anvisningar om ändring av personers uppgifter. Gå till anvisningarna: Ändringar i uppgifter om filialens personer och organ.

Här nedan finns information om följande:

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Det är vanligtvis förmånligare att lämna in anmälan i e-tjänsten än på papper. Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

Obs: I e-tjänsten på ytj.fi kan du bara anmäla övriga ändringar. Ändringar i personers uppgifter anmäler du elektroniskt på webblankett. Gå till anvisningarna: Ändringar i uppgifter om filialens personer och organ.

För att logga in i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och lägg till de bilagor som behövs (se "Vilka bilagor?" nedan).

Anmälan undertecknas av filialens företrädare eller firmatecknare eller den person som har befullmäktigats av dessa.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fiÖppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Du kan också lämna in din anmälan på pappersblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 14 och eventuellt personuppgiftsblanketten. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblanketten. (pdf, 0.3 MB)

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Se till att du inte anger personbeteckningar eller personers hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Blankett Y4 undertecknas av filialens företrädare eller firmatecknare eller den person som har befullmäktigats av dessa. Om en befullmäktigad person undertecknar blanketten, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och de andra nödvändiga bilagorna (se "Vilka bilagor?" nedan) per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vilka bilagor?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kvitto på behandlingsavgiften om du lämnar in din anmälan på pappersblankett. Se punkten "Vad kostar det?".
 • Översättning till svenska eller finska om du bifogar till din anmälan handlingar på främmande språk .
 • Om din anmälan gäller ändringar i verksamhetsområdet , bifoga också en redogörelse om näringsidkarens verksamhetsområde.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vad kostar det?

1. Näringsidkaren för filialen är ett bolag i aktiebolagsform och näringsidkarens hemort är i en medlemsstat i Europeiska unionen.

Anmälan om bifirma:
 • 70 euro per bifirma via e-tjänsten på ytj.fi och på webblanketten för identifieringssätt för utländska personer
 • 70 euro per bifirma, på pappersblankett

Andra ändringar är avgiftsfria, exempelvis ändringar i kontaktuppgifter, verksamhetsområde eller firma (företagsnamn).

2. Övriga filialer

Anmälan om bifirma:

 • 70 euro per bifirma via e-tjänsten på ytj.fi och på webblanketten för identifieringssätt för utländska personer
 • 70 euro per bifirma, på pappersblankett

Ändring av verksamhetsområde:

 • 50 euro via e-tjänsten på ytj.fi och på webblanketten för identifieringssätt för utländska personer
 • 50 euro på pappersblankett
Ändring av firma (företagsnamn):
 • 70 euro via e-tjänsten på ytj.fi och på webblanketten för identifieringssätt för utländska personer
 • 70 euro på pappersblankett
Ändring av adress- och kontaktuppgifter:
 • Avgiftsfri
Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett eller på webblanketten för identifieringssätt för utländska personer, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in ändringssanmälan för filial elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för filial". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik
Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2024