Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag

Alla bostadsaktiebolag ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett bostadsaktiebolag bildas genom registrering.

Etableringsanmälan måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

Bolag som registreras 2019 eller senare hör från och med registreringen till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Här nedan finns information om följande:‍

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller bildandet av bostadsaktiebolag och inget bolag bildas.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.Öppnas i en ny flik

Vad kostar anmälan?

Etableringsanmälan kostar 370 euro.

Bifirma kostar 70 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten genom att använda en adress för nätfakturor, med dina personliga nätbankskoder eller med kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. Tjänsten handleder dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

I e-tjänsten anger du bolagsordningen i det nya elektroniska formatet. Bestämmelserna i 1–4 § i bolagsordningen (firma dvs. företagsnamn, hemort, fastighetens läge och besittningsgrund samt lägenhetsbeskrivning) anges på ett formbundet sätt. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Bolagsordningens övriga bestämmelser i 5 § och framåt skriver du i ett textfält i tjänsten.

Ingen anteckning om aktieägarförteckningen görs i handelsregistret. E-tjänsten förmedlar förteckningen till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter.

Vilka uppgifter behövs?

Ange i e-tjänsten på ytj.fi följande uppgifter:

  • Bolagets firma, dvs. företagsnamn (1 § i bolagsordningen). Läs mer om företagsnamn.
  • Bolagets hemort (2 § i bolagsordningen)
  • Identifierare för de fastigheter som bolaget besitter och besittningsgrund (3 § i bolagsordningen)
  • Styrelseledamöternas uppgifter samt eventuella disponentens uppgifter
  • Eventuella revisorns uppgifter: Observera, att du endast kan anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).
  • Aktieägarnas uppgifter. Läs mer om aktieägare.
  • Bolagsordningens bestämmelser i 5 § och framåt
  • Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen (4 § i bolagsordningen). Läs mer om bolagsordningen.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga i e-tjänsten på ytj.fi följande handlingar:

Bifoga styrelsens och disponentens försäkran samt revisorns intyg eller annan redogörelse som filer i e-tjänsten antingen samtidigt som du lämnar in din anmälan eller senare när bolaget har fått ett FO-nummer.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personliga adresser.

Vad bifogar jag till anmälan om personen inte har finländsk personbeteckning?

När du anmäler till handelsregistret en styrelseledamot eller revisor utan finländsk personbeteckning, bifoga en kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling i e-tjänsten.

Läs mer om aktieägare som saknar finländsk personbeteckning.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du får ett FO-nummer genast när du har skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Se handläggninstiderna enligt typ av anmälan.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024