Handelsregistrets rådgivning

Handelsregistrets rådgivning svarar på dina frågor som rör anmälningar och ansökningar till handelsregistret. Vi ger också information om vad registrering innebär och vilka rättsliga verkningar den medför.

Handelsregistrets webbsidor

Våra webbsidor ger anvisningar i följande ärenden:

Vid behov kan du ge feedback på anvisningarna, till exempel om en anvisning är felaktig eller om anvisningar som du behöver saknas. Gå till feedbacksidan.

Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre

Du kan följa handläggningen av din anmälan via Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Använd FO-numret eller anmälans diarienummer för att söka uppgifter om anmälan. Följande uppgifter om anmälan får du gratis: typ (t.ex. ändringsanmälan), status (under behandling eller slutbehandlad), ankomsttidpunkt och handläggningsfas (t.ex. lagring pågår, handläggning pågår, rättelseuppmaning skickats, registrerad). Gå till Virre.

Telefonrådgivning, e-post och webblankett

Vår kundtjänst på 029 509 5040 (vardagar kl. 9.00–16.15) ger handledning och anvisningar i anmälningsärenden.

Du kan be om råd också genom att skicka e-post till neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi eller genom att fylla i en webblankett. Gå till blanketten.

FöretagsFinlands telefontjänst för nya företagare
0295 020 501 (msa/lna)
Mer information om telefontjänsten finns på Suomi.fi.

Vår kundtjänst

I kundtjänsten får du handledning av vår personal. Vid behov kan du även ta med dig skriftliga anvisningar från kundtjänsten. Se våra öppettider och kontaktuppgifter.

Rådgivningen i anmälningsärenden har begränsats

Gränserna för vår rådgivning bestäms i förvaltningslagen. Därför kan vår personal i ärenden angående anmälningsförfarandet endast svara på följande frågor:

  • Hur lämnar jag in en anmälan?
  • Vilken blankett ska jag använda?
  • Vilka bilagor eller handlingar behöver jag för anmälan?
  • Vad kostar handläggningen?
  • Hur handläggs ärendet och vilka steg ingår i handläggningen?
  • Hur framskrider ärendet på Patent- och registerstyrelsen (PRS): vem handlägger och hur lång är den beräknade handläggningstiden?
  • Vilka är registreringens rättsliga verkningar och vad innebär registreringen?

Vi kan inte upprätta handlingar eller fylla i blanketter för dig i rådgivningen.
Vi granskar inte heller blanketter eller deras bilagor på förhand.

Rådgivarna kan inte förutse vilken framgång en enstaka anmälan eller ansökan faktiskt kommer att ha. Vi handlägger anmälningarna alltid i en handläggningsprocess efter att de har lämnats in till handelsregistret. Därmed avgör vi till exempel registrerbarheten av en firma (företagsnamn) först under handläggningsprocessen efter att anmälan om firman har lämnats in till handelsregistret.

Vår rådgivning enligt förvaltningslagen täcker endast ärenden som gäller anmälningar till handelsregistret. Övriga frågor om bolagsrätt, beskattning eller andra juridiska ärenden kan vi inte svara på.

Om du behöver hjälp med andra ärenden i anslutning till företagsetablering, till exempel med näringstillstånds- och anmälningsärenden eller med att bedöma din affärsidé, kan du använda tjänsten FöretagsFinland eller kontakta regionala nyföretagarcentraler.

Gå till FöretagsFinlands webbplats.

Gå till nyföretagarcentralernas webbplats.

En anmälan – två myndigheter: PRS och Skatteförvaltningen

Företag och sammanslutningar kan med en och samma anmälan lämna in sina uppgifter till både Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen. I PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. kan du lämna in de vanligaste anmälningarna som anknyter till företagsverksamhet. Du kan också använda pappersblanketter för din anmälan, det vill säga PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Y-blanketter och handelsregistrets bilageblanketter.

Anvisningar om anmälningar finns på handelsregistrets webbsidor enligt typ av anmälan och företagsform, på webbplatsen ytj.fi och i handelsregistrets bilageblanketter.

Även om anmälningsförfarandet är gemensamt, ger båda myndigheterna råd endast i de ärenden som gäller deras eget verksamhetsområde. PRS handleder i ärenden som ska anmälas till handelsregistret. Skatteförvaltningens rådgivning ger information om de uppgifter som ska anmälas till Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens webbplats.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2018