Aktiebolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar aktiebolag och anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Etableringsanmälan

Ett nytt aktiebolag måste alltid anmälas till handelsregistret. Ett aktiebolag bildas genom registrering. Gå till anvisningarna för etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett aktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Flera av aktiebolags beslut, till exempel ändringar i bolagsordningen, träder i kraft först när de har registrerats. Gå till anvisningarna för ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Ett aktiebolag kan inte avvecklas utan en formell procedur, utan nedläggning sker genom likvidation eller konkurs, eller genom fusion eller delning. I vissa fall kan PRS förordna att ett aktiebolag ska avregistreras. Avbrott i verksamheten anmäls inte till handelsregistret. Gå till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Anmälan om förmånstagare

Alla aktiebolag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Börsbolag lämnar inte in någon anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis. Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Bokslut

Aktiebolag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod.
Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen.Gå till anvisningen: Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett företag?

Regionala nyföretagarcentraler och tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet.

På vår webbplats hittar du information om registrerade företagsnamn och gällande immaterialrätter såsom varumärken, patent, nyttighetsmodeller och mönsterskydd.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.02.2021