Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om företagsnamn till handelsregistret

‍Det lönar sig att satsa på valet av ditt företags namn (firma). Ett bra namn är slående, lätt att komma ihåg och främjar även ditt företags affärsverksamhet. 

När du registrerar ett namn i handelsregistret får du ensamrätt till namnet. Ensamrätt betyder att andra näringsidkare i Finland inte kan använda ett namn som är förväxlingsbart med det registrerade namnet. Ett företagsnamn kan få skydd även genom inarbetning. Läs mer om ensamrätt till namn.

Vi rekommenderar att du inte använder namnet före registrering. Det är inte säkert att namnet godkänns i handelsregistret direkt utan det kan kräva omformulering.

Förutom företagsnamn kan du skydda ditt företags varor och tjänster med ett varumärke. Läs mer om varumärkesskydd.

Pla­ne­ra nam­net före re­gi­stre­ring

An­mä­la­ren

Publicera inte namnet innan det har antecknats i handelsregistret.

Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Läs våra namnanvisningar innan du börjar planera ett namn för ditt företag.

Han­dels­re­gist­ret

Vi utför en namngranskning efter att du har lämnat in anmälan till handelsregistret. 

Vi kan inte på förhand bekräfta om det föreslagna namnet kan registreras i handelsregistret.

Namn­re­gi­stre­ring

An­mä­la­ren

Vi rekommenderar att du använder ditt företagsnamn alltid i den form som finns antecknad i handelsregistret. På så sätt kan dina kunder och avtals- och samarbetspartner lätt hitta ditt företag. Då undviker du också att göra intrång i någon annans rätt till sitt eget företagsnamn eller varumärke. 

Du kan registrera ditt företagsnamn på två eller flera språk. Läs våra anvisningar om parallellfirmor på olika språk.

Du kan lämna in tre namnalternativ på en gång. 

Du kan lämna in anmälan på två alternativa sätt: 

Han­dels­re­gist­ret

Vi utför en namngranskning efter att du har lämnat in anmälan till handelsregistret. Under handläggningen granskar vi till exempel namnet

 • särskiljningsförmåga
 • skiljaktighet
 • förväxlingsbarhet.

Vi jämför det föreslagna namnet till exempel med andra registrerade och inlämnade

 • liknande namn
 • varumärken
 • ortnamn
 • efternamn.
Läs mer i våra namnanvisningar.

Vi registrerar automatiskt det första namnalternativet som kan godkännas i 

 • anmälningar som lämnats in av enskilda näringsidkare
 • etablerings- och ändringsanmälningar som lämnats in av aktiebolag, andelslag, öppna bolag eller kommanditbolag, om det finns flera godkända namnalternativ för registrering i avtalet om bolagsbildning, bolagsavtal eller bolagsstämmoprotokoll.

Re­gi­stre­ring av nam­nänd­ring

An­mä­la­ren

Anmäl företagets nya namn till handelsregistret utan dröjsmål. 

Ändring av företagsnamn är

 • ändring av bolagsordning i aktiebolag
 • ändring av bolagsavtal i öppna bolag och kommanditbolag
 • ändring av stadgar i andelslag. 

Du kan lämna in tre namnalternativ på en gång. 

Du kan registrera ditt företagsnamn på två eller flera språk. Läs våra anvisningar om parallellfirmor på olika språk.

Läs våra anvisningar om hur ändringsanmälan lämnas in av

 • aktiebolag (ändring av bolagsordning) 
 • enskilda näringsidkare
 • öppna bolag och kommanditbolag (ändring av bolagsavtal)
 • andelslag (ändring av stadgar).

Han­dels­re­gist­ret

Vi utför en namngranskning efter att du har lämnat in anmälan till handelsregistret. Under handläggningen granskar vi till exempel namnets 

 • särskiljningsförmåga
 • skiljaktighet
 • förväxlingsbarhet. 

Vi jämför det föreslagna namnet till exempel med andra registrerade och inlämnade

 • liknande namn
 • varumärken 
 • ortnamn
 • efternamn.

Läs mer i våra namnanvisningar.

Vi registrerar automatiskt det första namnalternativet som kan godkännas i

 • anmälningar som lämnats in av enskilda näringsidkare
 • etablerings- och ändringsanmälningar som lämnats in av aktiebolag, andelslag, öppna bolag eller kommanditbolag, om det finns flera godkända namnalternativ för registrering i avtalet om bolagsbildning, bolagsavtal eller bolagsstämmoprotokoll.

Re­gi­stre­ring av bi­fir­ma

An­mä­la­ren

‍Ditt företag kan bedriva en del av sin verksamhet under en bifirma. Läs våra anvisningar om hur du beslutar om registrering av bifirma.

‍Med bifirman måste du samtidigt anmäla den del av verksamhet som bedrivs under bifirman. Läs våra anvisningar om hur du formulerar bifirmans verksamhetsområde.

‍Bifirman får inte innehålla något kännetecken för företagsformen. Läs mer i våra namnanvisningar.

‍Du kan lämna in anmälan på två alternativa sätt:

Han­dels­re­gist­ret

Vi utför en namngranskning efter att du har lämnat in anmälan till handelsregistret. Under handläggningen granskar vi till exempel namnets 

 • särskiljningsförmåga
 • skiljaktighet
 • förväxlingsbarhet. 

Vi jämför det föreslagna namnet till exempel med andra registrerade och inlämnade

 • liknande namn
 • varumärken
 • ortnamn
 • efternamn. 

Läs mer i våra namnanvisningar.

En registrerad bifirma kan inte ändras. Den kan dock strykas från företagets gällande registeruppgifter och företaget kan registrera en ny bifirma.

Om nam­net inte kan re­gi­stre­ras

Han­dels­re­gist­ret

Vi skickar en rättelseuppmaning om 

 • det finns ett registreringshinder för det föreslagna namnet 
 • inga namnalternativ har anmälts 
 • namnalternativen saknas i bolagsavtalet eller bolagsordningen. 

Om de föreslagna namnen har anmälts utan att de godkänts av ett relevant organ genom till exempel bolagsstämmans, andelslagsstämmans eller bolagsmännens beslut, begär vi genom en rättelseuppmaning företaget att skicka in det relevanta beslutet.

Vi granskar det nya namnet efter att vi har fått din rättelseanmälan. 

Det nya namnet får namnskydd först när det och beslutet om namnändring har registrerats i handelsregistret.

An­mä­la­ren

Vad gör jag innan jag svarar på PRS rättelseuppmaning? 

Besluta nya namnalternativ eller besluta att du väljer något av de namn som du anmält tidigare. 

Du kan reda ut eventuella hinder för namnet genom att läsa våra namnanvisningar och studera namnalternativ i Namntjänst för företag.Öppnas i en ny flik Tjänsten är avgiftsfri.

Hur svarar jag på PRS rättelseuppmaning? 

Svara på rättelseuppmaningen i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också skicka rättelser och kompletteringar per e-post eller per post. 

Läs våra anvisningar om hur du rättar och kompletterar din anmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.05.2024