Gå direkt till innehållet
Valikko

Frågor och svar om anmälan om förmånstagare för bokföringsbyråer och andra ombud

1. F: 1. Uppgifterna om bolagets styrelse är uppdaterade i handelsregistret. Måste bolaget trots detta lämna in en anmälan om förmånstagare?

Ja. Företaget måste lämna in en separat anmälan om förmånstagare till handelsregistret, eftersom förmånstagarna inte nödvändigtvis är företagets ansvarspersoner, såsom styrelseledamöter. Anmälan måste lämnas in även om företaget inte har några förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

2. F: 2. Vem lämnar in anmälan om förmånstagare?

Anmälan lämnas in och undertecknas av samma person som lämnar in företagets övriga handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en handelsregisteranmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

3. F: 3. Kan en bokföringsbyrå lämna in anmälan om förmånstagare på företagets vägnar?

Ja, om företaget befullmäktigar en anställd i bokföringsbyrån att lämna in handelsregisteranmälningar på företagets vägnar. Du kan också fylla i anmälan utan auktorisering och efter det fråga till exempel en styrelseledamot att underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

4. F: 4. Hur kan företag auktorisera ombud att lämna in förmånstagaranmälan?

Någon av följande i handelsregistret införda företagsföreträdare kan auktorisera en annan person:

  • ordinarie styrelseledamot i aktiebolag eller andelslag
  • verkställande direktör
  • bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Auktoriseringen beviljas till en viss person. Företagets företrädare auktoriserar ombudet i e-tjänsten på ytj.fi.Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

5. F: 5. Kan auktoriseringen göras i portalen suomi.fi?

Nej. Auktoriseringen beviljas i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

6. F: 6. Hur lämnar jag in som ombud företagets förmånstagaranmälan?

Lämna in anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi.
Du kan underteckna anmälan om du är auktoriserad att lämna in företagets handelsregisteranmälningar (se fråga 3). Du kan också fylla i anmälan utan auktorisering och efter det fråga till exempel en styrelseledamot att underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

7. F: 7. Kan en bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om flera bolag på samma gång?

Nej. I e-tjänsten måste förmånstagaruppgifterna anmälas separat om varje företag. En anställd i bokföringsbyrån kan anmäla uppgifter om de företag som har auktoriserad honom eller henne att lämna in handelsregisteranmälningar på sina vägnar (se fråga 3).


Kom också ihåg att du inte kan anmäla bolagets förmånstagaruppgifter förrän bolaget har antecknats i registret. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

8. F: 8. Kan anmälan lämnas in på pappersblankett?

Du kan lämna in en anmälan om förmånstagare på papper endast i undantagsfall. Läs mer: Lämna in anmälan på papper endast i undantagsfall.

9. F: 9. Företagets förmånstagaruppgifter ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?

Om uppgifterna ändras, lämna in en ny anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

10. F: 10. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?

Nej. Du anmäler uppgifter om förmånstagare i samma e-tjänst på ytj.fi, men du måste lämna in en separat anmälan om dem. Anmälan om förmånstagare är gratis. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

11. F: 11. Om moderbolaget är börsnoterat, vad ska dotterbolaget göra om det inte är börsnoterat?

Börsbolag ska inte lämna in en anmälan om sina förmånstagare. Icke-börsnoterade dotterbolag måste ändå lämna in en anmälan. Detta gäller också när moderbolaget äger hela dotterbolaget. Läs mer: Vilka företag anmäler?

12. F: 12. Vad händer om uppgifterna om en anmäld förmånstagare inte stämmer?

Att avsiktligt anmäla oriktiga uppgifter är ett registeranteckningsbrott enligt strafflagen. Om uppgifterna är bristfälliga eller har ändrats lämna alltid in en anmälan till PRS utan dröjsmål. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

13. F: 13. Aktiebolaget har inga förmånstagare. Vad ska jag göra?

Även detta måste anmälas med en förmånstagaranmälan. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

14. F: 14. Var kan jag se om uppgifter om företagets förmånstagare har registrerats?

I informationstjänsten Virre kan du avgiftsfritt kontrollera om företaget eller sammanslutningen har registrerade anmälningar om förmånstagare. På framsidan i Virre kan du göra en sökning genom att använda FO-numret. Registreringen av en förmånstagaranmälan visas i företagets eller sammanslutningens grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

15. F: 15. Vad händer om företaget inte anmäler sina förmånstagaruppgifter?

Det anges på företagets handelsregisterutdrag om företaget har anmält förmånstagaruppgifterna.
I praktiken kan företagets verksamhet försvåras om det inte lämnar in någon anmälan om förmånstagare. Till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer är skyldiga att identifiera sina kunder och kontrollera deras förmånstagaruppgifter. Samma aktörer kan rapportera till PRS om företagets förmånstagaruppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.
Enligt bestämmelserna i företags- och organisationsdatalagen kan den som försummar anmälningsskyldigheten dömas till böter. Att avsiktligt anmäla oriktiga uppgifter är ett registeranteckningsbrott enligt strafflagen. Om uppgifterna är bristfälliga eller har ändrats, lämna alltid in en anmälan till PRS utan dröjsmål. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?