Gå direkt till innehållet
Meny

Utdrag, intyg och organisationsregler

I tjänsten Virre får du genast efter betalning tillgång till registerutdrag, intyg, bolagsordningar, bolagsavtal och stadgar. Elektroniska handelsregisterutdrag är gratis. De betalda produkterna hittar du i "Köpta produkter".

Obs! De inköp som du har gjort som engångskund visas i "Köpta produkter" endast under den aktuella sessionen. Stäng inte webbläsaren förrän du har tagit del av innehållet i de köpta produkterna och vid behov sparat dem på din dator eller din telefon. Vi rekommenderar att du registrerar dig i Virre. Då har du tillgång till dina produkter i "Köpta produkter" i 30 dagar.

Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Handelsregisterutdrag och stiftelseregisterutdrag

Elektroniska handels- eller stiftelseregisterutdrag innehåller uppdaterade uppgifter om registeranteckningarna. Utdraget är tillgängligt på företagets språk. Du kan också göra ett utdrag från en viss tidsperiod eller för en viss dag. Om du gör ett utdrag för en viss dag, visas i utdraget uppgifter som har varit gällande den dagen. Om du gör ett utdrag från en viss tidsperiod, innehåller utdraget alla de uppgifter som har antecknats i registret under denna tidsperiod.

Du kan med hjälp av FO-nummer söka elektroniska stiftelse- och handelsregisterutdrag, bolagsordningar, bolagsavtal, stadgar, registreringsintyg och företagsinteckningsregistrets gravationsbevis. Sök fram FO-numret enkelt via företagssökningen. Du kan söka diarieintyg med hjälp av diarienummer.

Översatta utdrag för företag

Översatta utdrag är tillgängliga på följande språk: svenska, engelska och finska. Utdragen översätts automatiskt, och därför motsvarar innehållet inte fullständigt det ursprungliga utdraget.

Du får översatta utdrag i elektronisk form för

  • aktiebolag
  • publika aktiebolag
  • bostadsaktiebolag
  • öppna bolag
  • kommanditbolag
  • enskilda näringsidkare och
  • filialer till utländska näringsidkare.

För övriga företagsformer måste du beställa ett översatt utdrag på papper: Gå till beställningsblanketten.

Du har genast efter betalning tillgång till det översatta utdraget i elektronisk form.

Översatta utdrag innehåller företagets grunduppgifter och bland annat uppgifter om kapital samt uppgifter om företagets situation och företrädande. Det översatta utdraget innehåller inte uppgift om företagets verksamhetsområde, eftersom det inte kan översättas automatiskt.

Intyg

Diarieintyg: Diarieintyg innehåller uppgift om att företagets eller stiftelsens anmälan har antecknats som inkommen i handels-, företagsintecknings- eller stiftelseregistret. Du hittar diarienumret via "Sökning av anmälningar".

Registreringsintyg: Registreringsintyg innehåller uppgift om att företaget eller stiftelsen har registrerats och registreringsdagen.

Gravationsbevis : Gravationsbevis innehåller uppgift om giltiga företagsinteckningar och företagsinteckningsärenden under behandling, som belastar företagsinteckningsbar egendom som hör till företagets näringsverksamhet. I vissa fall kan gravationsbevisen utöver det valda språket också innehålla anteckningar på anmälans registreringsspråk.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.08.2022