Företrädande av aktiebolag enligt bolagsordningen

Uppgifterna om rättigheter att företräda ett aktiebolag ska hållas uppdaterade i handelsregistret.

De vanligaste rättigheterna att företräda ett aktiebolag visas i Patent- och registerstyrelsens (PRS) informationstjänst Virre, där till exempel aktiebolagets kunder, samarbetspartner och finansiärer kan kontrollera rättigheterna.

Vilka är de vanligaste bestämmelserna om företrädande?

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som företräder ett aktiebolag. Verkställande direktören företräder aktiebolaget i ärenden som hör till hans eller hennes uppgifter. I bolagsordningen kan även föreskrivas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda bolaget.

De vanligaste bestämmelserna om företrädande i bolagsordningar:

 • Bolaget företräds av styrelsen.
 • Bolaget företräds utöver styrelsen även av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans.

Vilka sätt att företräda aktiebolag visas i e-tjänsterna?

Det är inte önskvärt att avvika från de nedan listade bestämmelserna om företrädande eftersom det i praktiken försvårar bolagets verksamhet. Vid avvikelse visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda bolaget enligt bolagsordningen, och i registeruppgifterna anges att sättet att företräda bolaget framgår av bolagets handlingar, som är tillgängliga i PRS kundtjänst.

Alla aktiebolag

 • Styrelseledamot och styrelsesuppleant var för sig
 • Styrelseledamot ensam
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter två tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans
 • Tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsesuppleant ensam
 • Styrelsens ordförande och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam
 • Styrelsens ordförande ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam samt styrelseledamot och styrelsesuppleant tillsammans
 • Styrelsens ordförande tillsammans med en styrelseledamot och av tre styrelseledamöter tillsammans

Bolag som tillämpar aktiebolagslagen

 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och styrelseledamot tillsammans eller verkställande direktören och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseledamot, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseordföranden ensam, disponenten och en styrelseledamot tillsammans.
 • Styrelseledamot och verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören, två tillsammans
 • Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam
 • Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt en styrelseledamot och en styrelsesuppleant tillsammans
 • Styrelsens ordförande och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam samt verkställande direktören och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam, styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande, verkställande direktören och styrelsesuppleant var för sig
 • Styrelsens ordförande, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelsens ordförande tillsammans med en styrelseledamot och av tre styrelseledamöter tillsammans

Bolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag

 • Styrelseledamöter och disponenten var för sig
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och disponenten vardera ensam
 • Styrelseordföranden ensam, disponenten och en styrelseledamot tillsammans.
 • Styrelsens ordförande och disponenten vardera ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och disponenten tillsammans
 • Styrelsens ordförande och disponenten tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande och disponenten tillsammans, eller vardera tillsammans med en styrelseledamot
 • Disponenten ensam
 • Disponenten ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Disponenten ensam, styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsammans
 • Disponenten, styrelsens ordförande och en styrelseledamot var för sig
 • Disponenten och styrelsens ordförande tillsammans, styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam samt två styrelseledamöter tillsammans eller bolagets disponent tillsammans med en styrelseledamot.
 • Styrelsens ordförande tillsammans med en styrelseledamot och av tre styrelseledamöter tillsammans

Namngivna personer med rätt att företräda bolaget

I bolagsordningen kan föreskrivas att styrelsen kan ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda bolaget. Styrelsen kan dock ge rätten endast om bolagsordningen tillåter det. Bolagsordningen kan till exempel innehålla följande bestämmelse: "Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget."

Ett företag kan också ha prokurister. Styrelsen kan ge prokura även då bolagsordningen inte föreskriver någonting om den. Till sin omfattning är prokuran mer begränsad än rätten att företräda bolaget. Läs mer om prokurister och prokura.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2021