Företagssökningen på ytj.fi

I företagssökningen är det gratis att söka grunduppgifter om företag exempelvis med FO-numret.

PRS och Skatteförvaltningen svarar för företagssökningen.

Läs mer på ytj.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2016