Gå direkt till innehållet
Meny

Registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan registreras som företagsform för aktiebolag, om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Gå till anvisningen Vad är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag?

Företagsformen visas i bolagets grunduppgifter på handelsregisterutdraget, i informationstjänsten Virre och i företagssökningen på ytj.fi.

Registrering sker genom två olika förfaranden:

  1. Bolaget anmäler att företagsformen är ömsesidigt fastighetsaktiebolag.
  2. Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar på tjänstens vägnar bolaget som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.


Vi rekommenderar att bolag på eget initiativ lämnar in en anmälan så att företagsformen registreras på korrekt sätt i handelsregistret.

1. Bolaget anmäler att företagsformen är ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Använd vår pappersblankett för att registrera företagsformen. Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Vad kostar det?

Anmälan är gratis.

Vem anmäler?

Blanketten undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur lämnar jag in anmälan?

Använd blankett Y4 för din anmälan.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Öppna blankett Y4. (pdf, 0.3 MB)

Obs! Välj på Y-blanketten att företaget anmäler ändringar till handelsregistret. Skriv in under "Tilläggsuppgifter till PRS" på sida 2 att bolaget är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Det behövs inga bilagor till anmälan eftersom vi prövar ärendet på basis av den registrerade bolagsordningen.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre. Öppnas i en ny flik

2. PRS registrerar på tjänstens vägnar bolaget som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

PRS har på eget initiativ börjat göra registeranteckningar om att företagsformen ändras till ömsesidigt fastighetsaktiebolag, om aktiebolaget uppfyller definitionen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag.

PRS skickar bolagen ett brev med information om registrering av företagsformen och om dess verkan.

Brevet skickas till bolagets adress som finns antecknad i handelsregistret. Anmäl företagets adress till handelsregistret och se till att uppgifterna är uppdaterade. Läs vår anvisning om adressändring.

PRS beslut att anteckna bolagets rättsliga form i handelsregistret kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.08.2023