Registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett aktiebolag kan registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Företagsformen visas i bolagets grunduppgifter på handelsregisterutdraget, i informationstjänsten Virre och i företagssökningen på ytj.fi.

Använd vår pappersblankett för att registrera företagsformen. Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Anmälan är gratis.

Vem anmäler?

Blanketten undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4 för din anmälan.

Läs först anvisningarna om att fylla i Y4 (pdf).

Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 (pdf).

Skriv in under "Tilläggsuppgifter till PRS" på sida 2 att bolaget är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Det behövs inga bilagor till anmälan eftersom vi prövar ärendet på basis av den registrerade bolagsordningen.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2020