Företrädande av andelslag enligt stadgarna

Vanligaste bestämmelser om företrädande

Enligt lagen om andelslag företräds ett andelslag av styrelsen. Verkställande direktören företräder andelslaget i ärenden som hör till hans eller hennes uppgifter. I stadgarna kan det också bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda andelslaget.

Vanliga bestämmelser om företrädande i stadgarna är följande:

  • Andelslaget företräds av styrelsen.
  • Andelslaget företräds utöver styrelsen även av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans.

Lista över bestämmelser om företrädande

Ett andelslag kan i sina stadgar också använda bestämmelser om företrädande som avviker från exemplen ovan. Listan nedan räknar upp olika alternativ för bestämmelser om företrädande i stadgarna.

Se listan:
Lista över bestämmelser om företrädande (pdf, 0,03 Mb)

Rätten att företräda andelslaget kan kontrolleras i våra e-tjänster

Andelslagets kunder, samarbetspartner, finansiärer och många fler använder våra e-tjänster (såsom informationstjänsten Virre) för att kontrollera vem som har rätt att företräda andelslaget. Därför är det viktigt att uppgifterna om företrädande är uppdaterade och tillgängliga i våra e-tjänster.

Ibland utarbetar andelslag bestämmelser om företrädande som inte finns med på listan ovan. Detta är inte önskvärt eftersom det i praktiken försvårar andelslagets verksamhet. I sådana fall visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda andelslaget enligt stadgarna, utan det anges endast att sättet att företräda andelslaget framgår av andelslagets handlingar, vilka är tillgängliga i Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundtjänst.

Namngivna personer med rätt att företräda andelslaget

I stadgarna kan det bestämmas att styrelsen kan ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda andelslaget. Styrelsen får emellertid ge nämnda rättigheter endast om stadgarna tillåter det. Stadgarna kan innehålla till exempel följande bestämmelse:

- Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller rätt att företräda andelslaget.

Företaget kan också ha prokurister. Styrelsen kan ge prokuror också när stadgarna inte föreskriver någonting om dem. Till sin omfattning är prokuran mer begränsad än rätten att företräda andelslaget.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2018