Gå direkt till innehållet
Meny

En firma kan ha parallellfirmor på olika språk

Du kan registrera ditt företagsnamn, dvs. firma, på två eller flera språk om uttrycken på dessa språk har samma innehåll. En parallellfirma är alltså det vanliga företagsnamnets lydelse på ett annat språk.

Ett företag som är antecknat i handelsregistret kan anmäla en parallellfirma för registrering. Parallellfirman ska godkännas vid PRS namngranskning för att bli antecknad i handelsregistret. När vi avgör om en parallellfirma kan registreras tillämpar vi huvudsakligen samma regler som vid registrering av egentliga firmor.

När du anmäler en parallellfirma till handelsregistret ska den egentliga firman alltid vara antingen finsk- eller svenskspråkig.

Exempel på parallellfirmor:

Den egentliga firman är "Kuluttajatuotteet ABC Oy", och dess parallellfirma på engelska är "Consumer Products ABC Ltd" och på svenska "Konsumentprodukter ABC Ab".

Den egentliga firman är "Pargas blomsterhandel Ab", och dess parallellfirma på finska är "Paraisten kukkakauppa Oy".

Inte så här: Den egentliga firman är "Consumer Products ABC Ltd", och dess parallellfirma är "Kuluttajatuotteet ABC Oy".

Alla firmor, i synnerhet firmor med uppfinningshöjd, går inte att översätta. Då kan parallellfirmorna anges till exempel på följande sätt:

"Ramux Oy" med parallellfirmorna "Ramux Ab" på svenska och "Ramux Ltd" på engelska.

Ett alternativ är att ta med kännetecknet för företagsformen på flera språk i den egentliga firman, till exempel:

"Oy Deredecano Ab"

"Star Invest Oy Ltd".

Vem kan besluta om parallellfirma?

Ett aktiebolags eventuella parallellfirmor ska anges i bolagsordningen. Parallellfirmor för öppna bolag eller kommanditbolag ska anges i bolagsavtalet, och parallellfirmor för andelslag ska anges i andelslagets stadgar.

Parallellfirmor kan skrivas in i organisationsreglerna, dvs. i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna, på följande sätt:

"Bolagets firma är Ramux Oy, på svenska Ramux Ab och på engelska Ramux Ltd."

Vad gäller enskilda näringsidkare räcker det med en anmälan om parallellfirma till handelsregistret.

Anmäl parallellfirma när du startar företag

Aktiebolag kan anmäla parallellfirma när de startar företag antingen i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett).

Andra företagsformer såsom öppna bolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare och andelslag kan anmäla parallellfirma endast på pappersblankett.

Granskning av parallellfirma ingår i behandlingsavgiften för etableringsanmälan.

Lämna in din etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Anmäl parallellfirma senare

Också ett företag som redan finns antecknat i handelsregistret kan besluta att börja använda parallellfirma.

Lämna in ändringsanmälan för att anmäla parallellfirma i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett).

Behandlingsavgiften för e-anmälan är 70 euro / parallellfirma. Om organisationsreglerna ändras kommer behandlingsavgiften för parallellfirma att läggas till behandlingsavgiften för bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal.

Behandlingsavgiften för pappersanmälan är 70 euro / parallellfirma för enskilda näringsidkare. De organisationer som anmäler ändring av organisationsregler ingår granskning av parallellfirma i behandlingsavgiften för bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Lämna in din ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Benämningar på och kännetecken för olika bolagsformer på olika språk

Kommanditbolag (Kb) Öppet bolag
Kommandiittiyhtiö, Ky (på finska) Avoin yhtiö (på finska)
Commandite company (på engelska) Partnership (på engelska)
Limited partnership (på engelska)
Die Kommanditgesellschaft (på tyska) Die offene Handelsgesellschaft (på tyska)
Aktiebolag (Ab) Publikt aktiebolag (Abp)
Osakeyhtiö, Oy (på finska) Julkinen osakeyhtiö, Oyj (på finska)
Limited company, Ltd (på engelska) Public limited company, Plc (på engelska)
Corporation (på engelska) Corporation (på engelska)
Incorporated, Inc (på engelska)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH (på tyska) Aktiengesellschaft, AG (på tyska)
Société à responsabilité limitée, S.A.R.L. (på franska) Société anonyme, S.A. (på franska)
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024