Gå direkt till innehållet
Meny

Ändra bolagsordning på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om ändring av bolagsordning i e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare och billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om e-anmälan om ändring av bolagsordning.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13.

Läs först ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blanketterna.

Öppna: Y4 och bilageblankett 13. (pdf, 927.1 kt)

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kvittot på betalad behandlingsavgift
  • En kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga i så fall inte hela bolagsordningen till anmälan.
  • Den nya bolagsordningen, om bolagsordningen har ändrats i sin helhet. Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, som är antingen svenska eller finska.
  • En redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman.

Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke till ändringen. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.

  • Eventuell karta eller annan illustrerad bilaga om bolagsordningen

Storleken för eventuella bilagor är A4. Dela upp en stor bilaga i flera sidor. Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig. Se till att alla sidor som du lämnar in är av god kvalitet. Observera att handelsregistrets pappersutskrifter alltid är svartvita och i A4-storlek. Därför kan du inte använda färger i bilagan för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av bolagsordning kostar 280 euro.

Avgiften täcker ändring av aktiebolagets hemort, ändring av bransch/verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning.

I e-tjänsten täcker avgiften inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälan om parallellfirma. För dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 70 euro/firma.

Vi tar också ut 50 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.

Därtill tar vi ut 280 euro för anmälning av aktier av olika slag om du lägger till en bestämmelse om aktier av olika slag i bolagsordningen.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024