Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om kallelse på borgenärerna

Ett aktiebolag som anmäler ändring av företagsform ska även ansöka om kallelse på borgenärerna hos PRS. I kallelsen anges borgenärernas rätt att motsätta sig ändringen av företagsformen och en tidsfrist för anmälan om motstånd till PRS.

PRS publicerar kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dag som nämns i kallelsen. Gå till Officiella tidningen.Öppnas i en ny flik

Kallelsen antecknas också i handelsregistret.

Det aktiebolag som har ansökt om kallelse ska senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kallelsen till borgenärerna. En styrelseledamots eller verkställande direktörens intyg om att meddelandena har sänts ska lämnas in till PRS senast den utsatta dagen.

Om borgenären motsätter sig ändringen av företagsformen förfaller ändringen en månad efter den utsatta dagen. PRS meddelar bolaget om borgenärers motstånd.

Behandlingen av ärendet skjuts upp om bolaget inom en månad från den utsatta dagen visar att det har väckt talan för fastställelse av att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om bolaget och borgenären tillsammans begär att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.

Se anvisningarna för anmälan om borgenärens motstånd.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.08.2017