Gå direkt till innehållet
Valikko

Offentliggörande av aktiebolagets handlingar på annat språk än svenska eller finska

Anmälningar och bilagor ska alltid lämnas in till handelsregistret antingen på svenska eller på finska.

Aktiebolag och publika aktiebolag kan dessutom offentliggöra sina till handelsregistret inlämnade handlingar och uppgifter också på andra språk. Vi gör en anteckning i bolagets registeruppgifter om de andra språk på vilka handlingarna i anmälan finns tillgängliga.

Information om och avgiftsbelagda kopior av de handlingar och uppgifter som bolaget offentliggjort på andra språk får du genom handelsregistrets dokumentbeställning. Läs mer om dokumentbeställning.

Du kan studera bolagets handlingar också i vår kundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Om du offentliggör handlingar på andra språk när du startar ett bolag, du behöver blankett Y1 och bilageblankett 1. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y1 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Öppna: blankett Y1 och bilageblankett 1 (pdf). Öppnas i en ny flik

Om du offentliggör handlingar på andra språk när du anmäler ändringar, eller om du bara vill informera om offentliggörande på andra språk, du behöver blankett Y4 och bilageblankett 13. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 13 (pdf).Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Fyll i Y-blanketten och bilageblanketten på svenska eller finska (på registreringsspråket). Ange på blanketten de andra språk på vilka handlingarna och uppgifterna offentliggörs.

Fyll i blanketterna också på det andra språk på vilket bolaget vill offentliggöra handlingarna eller uppgifterna. Om bolaget vill offentliggöra handlingarna och uppgifterna på flera andra språk, fyll i en skild blankett på varje språk.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvitto på behandlingsavgift
  • handlingarna på det andra språk på vilket du vill offentliggöra dem
  • officiella översättningar av handlingarna enligt språklagen.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar det?

Offentliggörande på annat språk i samband med en etableringsanmälan eller ändringsanmälan ingår i anmälningsavgiften.

Om anmälan endast gäller offentliggörande på annat språk är avgiften på webblankett 40 euro.

Om anmälan endast gäller offentliggörande på annat språk är avgiften på pappersblankett 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Läs mer i lagstiftningen

Bestämmelser om offentliggörande på annat språk finns i 20 § i handelsregisterlagen. Läs mer i 20 § i handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Bestämmelser om officiell översättning finns i 21 § 1 mom. i språklagen. Läs mer i 21 § i språklagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 02.09.2022