Offentliggörande av handlingar på annat språk än svenska eller finska

Anmälningar och bilagor ska alltid lämnas in till handelsregistret antingen på svenska eller på finska. Aktiebolag och publika aktiebolag kan dessutom offentliggöra sina till handelsregistret inlämnade handlingar och uppgifter också på andra språk.

Vi gör en anteckning i bolagets registeruppgifter om de andra språk på vilka handlingarna i anmälan finns tillgängliga.

Information om och avgiftsbelagda kopior av de handlingar och uppgifter som bolaget offentliggjort på andra språk får du genom handelsregistrets dokumentbeställning. Läs mer om dokumentbeställning.

Du kan studera bolagets handlingar också i vår kundtjänst i Helsingfors. Gå till kontaktuppgifterna.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblanketter.

Om du offentliggör handlingar på andra språk när du startar ett bolag, lämna in en etableringsanmälan: fyll i blankett Y1 och bilageblankett 1.

Om du offentliggör handlingar på andra språk när du anmäler ändringar, eller om du bara vill informera om offentliggörande på andra språk, lämna in en ändringsanmälan: fyll i blankett Y4 och bilageblankett 13.

Fyll i Y-blanketten och bilageblanketten på svenska eller finska (på registreringsspråket). Ange på blanketten de andra språk på vilka handlingarna och uppgifterna offentliggörs.

Fyll i blanketterna också på det andra språk på vilket bolaget vill offentliggöra handlingarna eller uppgifterna. Om bolaget vill offentliggöra handlingarna och uppgifterna på flera andra språk, fyll i en skild blankett på varje språk.

Bifoga handlingarna på det andra språk på vilket du vill offentliggöra dem. Bifoga dessutom officiella översättningar av handlingarna enligt språklagen.

Vad kostar pappersanmälan?

Offentliggörande på annat språk i samband med en etableringsanmälan eller ändringsanmälan ingår i anmälningsavgiften.

Om anmälan endast gäller offentliggörande på annat språk är avgiften 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Läs mer i lagstiftningen

Bestämmelser om offentliggörande på annat språk finns i 20 § i handelsregisterlagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Bestämmelser om officiell översättning finns i 21 § 1 mom. i språklagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2020