Gå direkt till innehållet
Valikko

Rådgivningens omfattning i handelsregisterärenden

Vi handleder enligt förvaltningslagen i frågor som gäller anmälningar till och registreringar i handelsregistret:

  • Hur lämnar jag in en anmälan?
  • Vilken blankett ska jag använda?
  • Vilka bilagor eller handlingar behöver jag för anmälan?
  • Vad kostar handläggningen?
  • Hur handläggs ärendet och vilka steg ingår i handläggningen?
  • Hur framskrider ärendet på Patent- och registerstyrelsen (PRS): vem handlägger och hur lång är den beräknade handläggningstiden?
  • Vilka är registreringens rättsliga verkningar och vad innebär registreringen?

Vad gör vi inte?

Vi gör inte följande:

  • utarbetar handlingar eller fyller i blanketter
  • granskar blanketter eller deras bilagor på förhand
  • ger allmänna råd i frågor om bolagsrätt, beskattning eller andra juridiska ärenden.

Rådgivarna kan inte förutse vilken framgång en enstaka anmälan eller ansökan faktiskt kommer att ha. Vi handlägger anmälningarna alltid i en registreringsprocess efter att de har lämnats in till handelsregistret. Till exempel registrerbarheten av företagsnamn löser vi först efter att namn är under behandling. Läs mer om företagsnamn.

Var får jag råd till företagsverksamheten?

Om du behöver hjälp med andra ärenden som gäller företagsetablering, till exempel med näringstillstånds- och anmälningsärenden eller med att bedöma din affärsidé, använd tjänsterna på webbplatsen suomi.fi eller kontakta regionala nyföretagarcentraler.

Gå till webbplatsen suomi.fi.Öppnas i en ny flik

Gå till nyföretagarscentralernas webbplats.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.03.2022