Handelsregistret

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn. Det är enklare och snabbare att anmäla på nätet än att göra anmälan på en pappersblankett.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats. Gå till webbplatsen vero.fi.

Anmäl uppgifter om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Till exempel alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan. Företagare med firma (enskilda näringsidkare) ska inte lämna in någon anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Vad ska företaget heta?

Kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras. Gå till namntjänsten.

Se våra beräknade handläggningstider för anmälningar

Vi gör varje månad en ungefärlig beräkning av hur länge vi handlägger anmälningar och publicerar sedan en prognos om handläggningstiderna. Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Handelsregisterutdrag

Ett registerutdrag är ett dokument med de uppgifter som antecknats i handelsregistret om ett företag.

Vi skickar dig ett registerutdrag alltid när

  • din handelsregisteranmälan registreras
  • ditt företags bokslut registreras.

Köp handelsregisterutdrag på nätet

Du får snabbt och förmånligt tillgång till handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre. Betala utdraget med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset är 2,60 euro + moms. Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre. Köp handelsregisterutdrag i Virre.

Handelsregistret är ett offentligt register

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

Aktuellt

Aktiebolag och andelslag: Kom ihåg att anmäla förmånstagare till handelsregistret!

De flesta företag - till exempel aktiebolag och andelslag - måste anmäla sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret och därefter se till att uppgifterna är uppdaterade. Bolaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare. Anmälan om förmånstagare är gratis.