Handelsregistret

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn. Det är enklare och snabbare att anmäla på nätet än att göra anmälan på en pappersblankett.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats. Gå till webbplatsen vero.fi.

Se våra beräknade handläggningstider för anmälningar

Vi gör varje månad en ungefärlig beräkning av hur länge vi handlägger anmälningar och publicerar sedan en prognos om handläggningstiderna. Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Anmäl uppgifter om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Till exempel alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan. Företagare med firma (enskilda näringsidkare) ska inte lämna in någon anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Vad ska företaget heta?

Kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras. Gå till namntjänsten.

Handelsregisterutdrag

Ett registerutdrag är ett dokument med de uppgifter som antecknats i handelsregistret om ett företag.

Vi skickar dig ett registerutdrag per post alltid när din handelsregisteranmälan registreras. Du får också ett e-postmeddelande om registreringen antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret. Beslut om förmånstagar- och bokslutsanmälningar skickas inte per e-post.

Köp handelsregisterutdrag på nätet

Du får snabbt och förmånligt tillgång till handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre. Betala utdraget med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset är 2,60 euro + moms. Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre. Köp handelsregisterutdrag i Virre.

Handelsregistret är ett offentligt register

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.