Informationstjänsten Virre

Via informationstjänsten Virre får du enkelt tillgång till officiella registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar.

Grunduppgifterna är gratis. Du betalar elektroniska handelsregisterutdrag, bokslut, översatta utdrag, organisationsregler (bolagsordningar, bolagsavtal eller stadgar) och övriga produkter med nätbankskoder eller kreditkort.

Du kan också följa handläggningen av anmälningar genom att söka information om deras handläggning och beslut.

Gå till tjänsten Virre.


Om du ofta behöver tillgång till registeruppgifter, kan du registrera dig i tjänsten eller bli avtalskund. Läs mer om registrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.02.2020