Informationstjänsten Virre

Via informationstjänsten Virre får du enkelt tillgång till officiella registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar.

Grunduppgifterna är gratis. Du betalar elektroniska handelsregisterutdrag, bokslut, översatta utdrag, organisationsregler (bolagsordningar, bolagsavtal eller stadgar) och övriga produkter med nätbankskoder eller kreditkort.

Du kan också följa handläggningen av anmälningar genom att söka information om deras handläggning och beslut.

Om du ofta behöver tillgång till registeruppgifter, kan du registrera dig i tjänsten eller bli avtalskund.

Bokslut i Virre

Företagets bokslutsuppgifter är offentliga. Du kan köpa bokslut i tjänsten Virre.

Företagets bokslut innehåller de handlingar som företaget har lämnat in till handelsregistret. Observera att det kan finnas brister i bokslutet.

Gå till tjänsten Virre.


Läs mer om Virre:

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.08.2021