Registreringsförbud

Du kan vid behov meddela Patent- och registerstyrelsen (PRS) att du inte får antecknas i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag eller i en sammanslutning. Då antecknar vi inte dig i handelsregistret utan ditt särskilda samtycke: vi kontaktar dig först och ber om ditt samtycke.

Registreringsförbudet träder i kraft när vi har fört in det i handelsregistrets handläggningssystem. Vi skickar en bekräftelse på registreringsförbudet till den e-postadress du angett.

Observera att ett registreringsförbud inte tar bort dina uppgifter i de roller som tidigare antecknats
i handelsregistret. Du kan kontrollera till exempel i tjänsten på suomi.fi om du har antecknats i någon roll i handelsregistret. Gå till e-tjänsten på suomi.fi som visar dina gällande rolluppgifter som är antecknade i handelsregistret.

Registreringsförbudet gäller tills vidare. Om du vill upphäva ditt registreringsförbud, kontakta vår kundservice.

Anmäl registreringsförbud med blanketten för registreringsförbud.

Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till PRS registratur med skyddad e-post.

Läs mer om att skicka skyddad e-post och skicka skyddad e-post till PRS.

Du kan också skicka blanketten per post. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till:

Patent- och registerstyrelsen
Registratur
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.06.2020