Registreringsförbud

Du kan vid behov anmäla till PRS att du inte får antecknas i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Om du har ett registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi den person som lämnat in anmälan för att inhämta ditt samtycke.

Registreringsförbudet gäller tills vidare men du kan när som helst upphäva det.

Alla anmälningar som gäller registreringsförbudet kräver stark autentisering, och därför måste du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs mer på följande sidor:

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2021