Registreringsförbud

Du kan vid behov anmäla till Patent- och registerstyrelsen (PRS) att du inte får antecknas i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Ansvarsperson kan vara till exempel styrelseledamot.

Om du har anmält registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi dig först och ber om ditt samtycke.

Du måste ha en finländsk personbeteckning för att lämna in registreringsförbud.

Registreringsförbudet träder i kraft när vi har fört in det i våra system. Vi skickar en bekräftelse på registreringsförbudet till den e-postadress du angett.

Observera att ett registreringsförbud inte tar bort dig från de roller som ansvarsperson som tidigare antecknats i handels-, förenings- och stiftelseregistret. Kontrollera till exempel i tjänsten på Suomi.fi om du är antecknad i någon roll som ansvarsperson i handelsregistret. Gå till e-tjänsten Suomi.fi för att kontrollera dina gällande roller som finns antecknade i handelsregistret.

Registreringsförbudet gäller tills vidare. Om du vill upphäva ditt registreringsförbud, kontakta vår kundservice.

Hur anmäler jag registreringsförbud?

Lämna in din anmälan på vår webblankett. Vi registrerar inte förbud som enbart anmäls med ett e-postmeddelande.

Du måste ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in på vår webblankett. Byt språk på blanketten i sidans övre kant. Fyll i och skicka blanketten till oss. Gå till webblanketten för att lämna in registreringsförbudet.

Lämna in ditt registreringsförbud

Förbud i undantagsfall

I undantagsfall (till exempel när du anmäler förbud för en minderårig) kan du lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna blanketten: Registreringsförbud (pdf).

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Underteckna, skanna och skicka blanketten till PRS registratur med skyddad e-post. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post till PRS.

Du kan också skicka pappersblanketten per post. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till:

Patent- och registerstyrelsen
Registratur
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020