Anmälning av delning av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan delas så att det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder delvis eller helt övergår till ett eller flera bostadsaktiebolag eller andra aktiebolag.

Delning av bostadsaktiebolag regleras i 20 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Handelsregisterförfarandet för delning av bostadsaktiebolag är likadant som för aktiebolag. Bostadsaktiebolag använder också i tillämpliga delar samma pappersblanketter för anmälan som aktiebolag. Läs mer om handelsregisterförfarandet för delning av aktiebolag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.10.2019