Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälning av delning av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan delas så att det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder delvis eller helt övergår till ett eller flera bostadsaktiebolag eller andra aktiebolag.

Delning av bostadsaktiebolag regleras i 20 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i 20 kap. i lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Proceduren i fråga om anmälning till handelsregistret är likadan som för aktiebolag. Bostadsaktiebolag använder också i tillämpliga delar samma blanketter för anmälan som aktiebolag. Observera dock att bostadsaktiebolag inte kan lämna in anmälan på webblankett. Gå till anvisningen: Aktiebolag – anmälan om delning.

Bostadsaktiebolag som uppstår vid delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av delning har registrerats. Anmälan är gratis. Gå till anvisningen: Bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2022