Anmälning av delning av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan delas så att det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder delvis eller helt övergår till ett eller flera bostadsaktiebolag eller andra aktiebolag.

Delning av bostadsaktiebolag regleras i 20 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Handelsregisterförfarandet för delning av bostadsaktiebolag är likadant som för aktiebolag. Bostadsaktiebolag använder också i tillämpliga delar samma pappersblanketter för anmälan som aktiebolag. Läs mer om handelsregisterförfarandet för delning av aktiebolag.

Bostadsaktiebolag som uppstår vid delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av delning har registrerats. Anmälan är gratis. Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2021