Antal företag i handelsregistret

Företagsform 2.1.2019
2.1.2018
2.1.2017
Aktiebolag 266 134 272 084 270 553
Enskild näringsidkare 218 656 208 599 204 031
Bostadsaktiebolag 89 008 88 014 89 134
Kommanditbolag
26 207
26 820
28 279
Öppet bolag
9 265
9 537 10 054
Andelslag
3 873
4 276
4 229
Filial
1 224
1 212
1 184
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
1 082 0
0
Ideell förening (x)
529
484
442
Publikt aktiebolag
264
260 248
Andelsbank
172
181
192
Stiftelse (x)
44
43
41
Ömsesidigt försäkringsbolag
32
32
33
Sparbank
16
19
19
Bostadsrättsförening
17 17
17
Försäkringsaktiebolag
15
16
16
Försäkringsförening
7
7
7
Statens affärsverk
3
3 3
Europabolag (SE)
1 1
1
Europeisk ekonomisk intressegruppering
1
1
1
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 1
1
1
Hypoteksförening
1 1
1
Publikt försäkringsaktiebolag
1
0
0
Totalt
616 551
611 608
608 486

(x)= Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2020