Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder en rad olika tjänster för att skydda dig mot bedrägerier. Tjänsterna är avgiftsfria. Kom även ihåg att handelsregistret ringer upp dig endast om den anmälan som ditt företag lämnat in innehåller brister.

Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Så kan du säkerställa att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret och Skatteförvaltningen i fortsättningen. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på ytj.fi.

Följ upp ändringar i företagets handelsregisteruppgifter

Om du har anmält företagets e-postadress till handelsregistret och e-postadressen fungerar, får du ett meddelande om ändringar automatiskt till din e-post. Om du inte har anmält företagets e-postadress, kan du ingå ett avtal med PRS. Läs mer om uppföljning av ändringar i företagets handelsregisteruppgifter.

Kontrollera dina personuppgifter

I tjänsten på myndigheternas gemensamma webbplats suomi.fi kan du kontrollera att dina personuppgifter i handelsregistret är korrekta. Tjänsten visar också dina gällande roller som finns antecknade i handelsregistret. Läs mer om uppföljning av ändringar och kontroll av personuppgifter.

Du kan anmäla registreringsförbud

Om du misstänker att dina personuppgifter missbrukas, kan du lämna in ett registreringsförbud till PRS. Då antecknar vi dig inte i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Läs mer om registreringsförbud.

Se upp för vilseledande samtal och brev

Om du får samtal där uppringaren erbjuder uppdatering av uppgifterna i "företagsregistret" mot en årsavgift, kom ihåg att sådana marknadsföringssamtal inte kommer från PRS handelsregister. Handelsregistret ringer upp dig endast om den anmälan som ditt företag lämnat in innehåller brister.

Varumärkessökande och -innehavare får vilseledande brev och falska fakturor. Läs mer om de vilseledande meddelanden som varumärkesinnehavare får.

Gör så här om du misstänker företagskapning eller bedrägeri

Om du misstänker att någon utan tillstånd har lämnat in en anmälan till handelsregistret i ditt företags namn, kontakta genast handelsregistrets rådgivning. Se kontaktinformation för handelsregistrets rådgivning.

Vid behov lämna in en brottsanmälan till polisen. Gå till webbplatsen poliisi.fi.

Läs mer om falska fakturor och andra bedrägerisätt på webbplatsen för Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Gå till kkv.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020