Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder en rad olika tjänster för att skydda dig mot bedrägerier. Tjänsterna är avgiftsfria. Kom även ihåg att handelsregistret ringer upp dig endast om den anmälan som ditt företag lämnat in innehåller brister.

Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

Om du väljer att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg, säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar i fortsättningen. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på ytj.fi.

Följ upp ändringar i företagets handelsregisteruppgifter

Om du har anmält företagets e-postadress till handelsregistret och e-postadressen fungerar, får du ett meddelande om ändringar automatiskt till din e-post. Läs mer om uppföljning av ändringar i företagets handelsregisteruppgifter.

Kontrollera dina personuppgifter

I tjänsten på myndigheternas gemensamma webbplats suomi.fi kan du kontrollera att dina personuppgifter i handelsregistret är korrekta. Tjänsten visar också dina gällande roller. Läs mer om uppföljning av ändringar och kontroll av personuppgifter.

Du kan anmäla registreringsförbud

Du kan lämna in ett registreringsförbud till PRS. Då antecknar vi dig inte som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Läs mer om registreringsförbud.

Se upp för vilseledande samtal och brev

PRS handelsregister ringer upp dig endast om det finns brister i anmälan som ditt företag lämnat in. Samtal där uppringaren erbjuder uppdatering av uppgifterna i "företagsregistret" mot en årsavgift kommer inte från PRS.

Varumärkessökande och -innehavare får vilseledande brev och falska fakturor. Läs mer om de vilseledande meddelanden som varumärkesinnehavare får.

Gör så här om du misstänker företagskapning eller bedrägeri

Om du misstänker att någon utan tillstånd har lämnat in en anmälan till handelsregistret i ditt företags namn, kontakta genast handelsregistrets rådgivning. Se kontaktinformation för handelsregistrets rådgivning.

Vid behov lämna in en brottsanmälan till polisen. Gå till webbplatsen poliisi.fi.

Läs mer om falska fakturor och andra bedrägerisätt på webbplatsen för Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Gå till kkv.fi.

Blev du utsatt för dataläckage eller dataintrång?

Finländska myndigheter har samlat instruktioner för din situation i en guide på suomi.fi. Via guiden kan du gå lämna in de nödvändiga förbuden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gå till guiden på suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.10.2021