Handelsregisterutdrag och andra informationstjänster

Handelsregisteruppgifterna är offentliga för alla. Från handelsregistret får du

  • handelsregisterutdrag
  • organisationsregler, såsom bolagsordningar
  • bokslut
  • anmälningar till handelsregistret med bilagor.

Handelsregisterutdrag

Köp handelsregisterutdrag snabbt och förmånligt på nätet. Priset är 3,22 euro (inkl. moms 24 %).

Börja med att söka företagets avgiftsfria grunduppgifter i informationstjänsten Virres företagssökning, och tryck sedan på knappen för att köpa ett elektroniskt handelsregisterutdrag.

Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre.

Köp handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre.

Läs mer i våra anvisningar hur du köper och beställer ett handelsregisterutdrag på engelska.

Informationstjänsten Virre

Via informationstjänsten Virre kan du gratis bläddra i företagens grunduppgifter och köpa ett elektroniskt handelsregisterutdrag, ett bokslut, organisationsregler eller anmälningshandlingar. Du får genast tillgång till e-handlingarna när du har betalat dem med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

Du kan också följa handläggningen av din anmälan via Sökning av anmälningar i tjänsten.

Gå till informationstjänsten Virre.

Dokumentbeställning

Du kan beställa handelsregisterutdrag och andra registerdokument. Läs mer om dokumentbeställningar.

Företagssökningen på ytj.fi

I företagssökningen på ytj.fi kan du söka grunduppgifter för företag till exempel med FO-nummer eller företagets namn. PRS och Skatteförvaltningen svarar för företagssökningen på ytj.fi.

Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Öppna data

Via PRS öppna data-tjänst kan du avgiftsfritt ladda ned uppgifter i maskinläsbar form från företagssökningen på ytj.fi och handelsregistrets kungörelseuppgifter om aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika aktiebolag.

Läs mer om gränssnittet för öppna data.

Tjänster för avtalskunder

Läs mer om våra tjänster för avtalskunder.

Namntjänst för företag

I namntjänsten för företag kan du kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras.

Läs mer om namntjänsten.

Registeruppgiftstjänster som våra samarbetspartner erbjuder

Flera företag erbjuder handelsregisteruppgifter och tjänster förädlade utifrån registeruppgifter.

Läs mer om tjänster som företag erbjuder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.08.2020