Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av företagets hemort

I en del av företagen ändrar man hemorten genom att ändra bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet.

Nedan finns information om handelsregisterförfarandet vid ändring av hemort för de vanligaste företagsformerna.

Om företagets adress också ändras, läs mer om hur du anmäler företagets adress- och kontaktuppgifter.

Enskild näringsidkare

Om hemorten eller den kommun från vilken verksamheten leds ändras, anmäl ändringen utan dröjsmål. Läs mer om att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret.

Öppet bolag och kommanditbolag

Den kommun från vilken verksamheten leds ska anges i bolagsavtalet. Om kommunen ändras, anmäl ändringen som en ändring av bolagsavtalet. Den kommun som du anmäler ska vara en kommun i Finland. Läs mer om ändring av bolagsavtal.

Aktiebolag

Bolagsordningen ska innehålla en uppgift om bolagets hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Utgångspunkten är att den hemort som anges i bolagsordningen avgör på vilken ort bolagsstämman ska hållas. Även behörig domstol bestäms på basis av hemorten.

Hemorten behöver inte ha anknytning till bolagets verksamhet. Den adress som bolaget anmält behöver inte heller vara i samma kommun som hemorten, även om det vanligtvis är så.

Läs mer om att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret.

Andelslag

Enligt lagen om andelslag ska hemorten anges i stadgarna för ett andelslag. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Hemorten behöver inte ha anknytning till andelslagets verksamhet. Den adress som andelslaget anmält behöver inte heller vara i samma kommun som hemorten, även om det vanligtvis är så.

Läs mer om att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret.

Kommunsammanslagningar och företagets hemort

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ändrar företagets hemort i handelsregistret på tjänstens vägnar och utan avgift i de fall då en kommun upplöses genom en kommunsammanslagning. Då inför vi den nya hemorten i registeranteckningen. Bestämmelser om detta finns i 7 kap 34 § i kommunindelningslagen (1698/2009).

Efter uppdateringen visas den nya hemorten både i företagets handelsregisteruppgifter och i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Observera att den nya hemorten emellertid inte uppdateras automatiskt i företagets så kallade organisationsregler. När företaget följande gång ändrar bolagsordningen eller bolagsavtalet, är det bra att samtidigt uppdatera hemorten om den har ändrats till följd av en kommunsammanslagning.

Namnet på en kommun som upplösts kan fortfarande användas i företagets firma (företagsnamn).

Utskriftsversion Uppdaterad 11.09.2018