Gå direkt till innehållet
Meny

Personsökning

I personsökning kan du söka uppgifter om fysiska eller juridiska personer som är eller har varit verksamma i någon roll i företag eller stiftelser. Sökningen ger en lista över företag och/eller stiftelser med anknytning till den sökta personen och hans eller hennes roller där.

Personsökningen är avgiftsbelagd.

Genom personsökning kan du endast hitta information om sådana registerförda uppdrag och uppgifter som har anmälts till handelsregistret den 1 januari 1994 eller senare. De personuppgifter som anmälts före den 1 januari 1994 innehåller inte personbeteckningar, varför uppgifterna endast kan kontrolleras i företagssökning.

Som sökvillkor kan du använda till exempel personbeteckning eller namn och födelsedatum. Via personsökningen kommer du till rollsökning, där du kan välja om du söker personens gällande eller tidigare roller. Det är möjligt att söka roller även i nedlagda företag genom att markera den relevanta kryssrutan. Du kan också begränsa sökningen till en viss roll eller ett visst företag.

Om den person som finns antecknad i registret har ett giltigt näringsförbud, visas det i sökresultatet.

Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Kontrollera dina egna personuppgifter

På webbplatsen suomi.fi kan du gratis kontrollera om dina personuppgifter i handelsregistret är korrekta. Logga in i tjänsten med antingen dina nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten visar också dina gällande roller som finns antecknade i handelsregistret.

Gå till registersidan på suomi.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2021